Căn cứ vào ý kiến thống nhất chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo: "Địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học bình thường, sau khi đã tiêu độc, khử trùng lớp, vệ sinh bàn ghế, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh" và tình hình thực tế của tỉnh Nghệ An, Nhà trường quyết định toàn trường tiếp tục trở lại hoạt động giảng dạy, học tập, công tác bình thường ở tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ thứ Hai, ngày 17/02/2020. Nhà trường yêu cầu:

1. Bộ phận Truyền thông, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thông báo rộng rãi để học sinh, sinh viên, học viên được biết và chủ động sắp xếp thời gian.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Trường Đại học Vinh phối hợp với Trưởng các đơn vị liên quan triển khai công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh phòng học trong toàn trường, hoàn thành trước ngày 14/02/2020.

3. Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Thể chất, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tổ chức tốt việc học tập, sinh hoạt của sinh viên tại Cơ sở II.

4. Phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm theo dõi việc thực hiện nền nếp giảng dạy, học tập, công tác trong toàn trường.

5. Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo sát sao tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch theo Hướng dẫn số 02/HD-ĐHV ngày 04/02/2020 của Nhà trường cũng như cập nhật các hướng dẫn chuyên môn khác của ngành Y tế. Khi có hiện tượng bất thường, các đơn vị, cá nhân cần thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Trường Đại học Vinh, trực tiếp BS. Thái Thị Tân, ĐT: 0912.923515, BS. Nguyễn Thị Hiến, ĐT: 0853.858926 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra, lây lan trong Trường./.

Xem File đính kèm!