Nhận thức được tầm quan trọng của bảo tàng trong dạy học và nghiên cứu lịch sử, nhằm cụ thể hóa chủ trương gắn dạy học với các di sản tại địa phương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngành Lịch sử, Viện SPXH đã tổ chức bài học tại Bảo tàng Quân khu IV trong học phần “Lịch sử Việt Nam hiện đại” vào ngày 15/12/2020 cho sinh viên k. 58 Sư phạm Lịch sử.

Để chuẩn bị cho buổi trải nghiệm này, sinh viên được chia thành 03 nhóm, thực hiện các tiểu dự án. Tại bảo tàng, sinh viên đóng vai Hướng dẫn viên để thuyết minh các nội dung lịch sử.

Sau 02 tuần tích cực chuẩn bị, dưới sự hướng dẫn của TS. Mai Thị Thanh Nga và đồng chí Nguyễn Bá Hoành, cán bộ của Bảo tàng Quân khu IV, các sinh viên đã thuyết trình về các giai đoạn lịch sử khác nhau của thời kì kháng chiến chống Mĩ, giúp người tham quan hình dung được một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc, vừa mất mát, đau thương vừa quật cường chiến đấu để có được chiến thắng trọn vẹn vào mùa xuân 1975, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Nhìn chung, các sinh viên đã thể hiện kiến thức lịch sử vững vàng, phong thái tự tin, thái độ nghiêm túc, trình bày vấn đề sinh động; tạo được sự tương tác với người nghe...

Đây là một hoạt động thiết thực, bổ ích giúp sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử được củng cố kiến thức lịch sử dân tộc. Qua đó tiếp tục phát triển năng lực, bồi dưỡng các phẩm chất cho các giáo viên lịch sử tương lai.

Sau đây là hình ảnh một số hoạt động tại bảo tàng:

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Duyên