54 mô-đun áp dụng đối với giáo viên, Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng đang giảng dạy ở trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Trong đó, 9 mô-đun bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mỗi cấp và 9 mô-đun bồi dưỡng thường xuyên cho Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng mỗi cấp học.

Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP), từ nay đến năm 2021, các trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc bồi dưỡng 54 mô-đun này cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là hoạt động quan trọng hỗ trợ giáo viên triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP cho biết: "Đối với giáo viên, cán bộ quản lý sẽ có 9 mô-đun gọi là cốt lõi nhất để đảm bảo cho giáo viên có năng lực theo chuẩn nghề nghiệp, đối với hiệu trưởng là chuẩn hiệu trưởng. Qua quá trình tương tác hỗ trợ cho giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin".

Theo PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, dự kiến quý I năm 2020 sẽ hoàn thành 4 mô-đun tập huấn giáo viên quan trọng nhất cho mỗi cấp học, gồm: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường./.

PV