200 đại biểu đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT: Vụ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục dân tộc, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của 4 trường: Đại học Vinh, Đại học Sư phạm - ĐH Huế, Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh đã tham dự.

GS. Đinh Quang Báo, Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT (RGEP) giới thiệu cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc đổi mới Chương trình GDPT mới

Hội thảo - Tập huấn trong khuôn khổ Chương trình ETEP với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục trong nước và chuyên gia quốc tế, nhằm bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT tổng thể và chương trình giáo dục/Hoạt động giáo dục theo môn học để triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình GDPT 2018; Bồi dưỡng về hoạt động dạy học, thi kiểm tra đánh giá kết quả của người học theo tiếp cận theo năng lực; Đồng thời nhằm thống nhất về phương pháp, cách thức bồi dưỡng giáo viên cổt cán, dựa trên nền tảng thống nhẩt nội dung bồi dưỡng. 

Các nội dung bồi dưỡng đã được làm rõ trong các đợt tập huấn mới đây từ cấp Bộ, cấp trường ĐHSP. Tài liệu hội thảo cũng đã được đưa lên mạng do Trường ĐHSP Hà Nội biên soạn với sự  đóng góp và xây dựng của các thầy chủ biên, tống chủ biên.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT (ETEP): "Đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của các hoạt động bồi dưỡng GV cốt cán".

Tại Hội thảo - Tập huấn, các chuyên gia giáo dục giới thiệu về Chương trình GDPT, cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc đổi mới Chương trình GDPT; Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT; Những đặc trưng của Chương trình GDPT trên các phương diện cấu trúc, phẩm chất và năng lực, tích hợp và phân hoá, hướng nghiệp và giáo dục STEM, tính mở và linh hoạt của Chương trình; Hướng dẫn xây dựng các bài học minh hoạ; Về hoạt động dạy học, thi kiểm tra, đánh giá kết quả của người học theo tiếp cận năng lực; Kỹ năng tập huấn cho đối tượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán thực hiện Chương trình GDPT Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực nghiệp vụ về thực hiện Chương trình GDPT; Kinh nghiệm quốc tế về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.

Trước khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp, các học viên đã tự học, tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình giáo dục/Hoạt động giáo dục theo môn học qua mạng; Tìm hiểu và hướng dẫn thực hiện theo 19 chương trình môn học/Hoạt động giáo dục (Mục tiêu Chương trình GDPT môn học; Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực; Nội dung giáo dụcYêu cầu về thiết bị giáo dục và điều kiện thực hiện chương trình; Định hướng phát triển chương trình; Xây dựng ma trận yêu cầu cần cần đạt với nội dung/chủ đề dạy học; Phân tích và phát triển 1 kế hoạch dạy học một chủ đề của môn học theo các tiêu chí tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/20140).

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, các giảng viên sư phạm chủ chốt góp ý, chính sửa bổ sung, hoàn chỉnh và phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ QLCSGDPT cốt cán trước khi tiến hành bồi dưỡng đội ngũ cốt cán; Thảo luận và xây dựng kịch bản các bài giảng  tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán theo tiếp cận năng lực.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT (ETEP) nhấn mạnh: Đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của các hoạt động bồi dưỡng GV cốt cán, CBQLCSGDPT cốt cán sẽ được Bộ GD&ĐT triển khai trong thời gian tới.

Các giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ tiến hành tập huấn cho đội ngũ cốt cán để họ có thể hỗ trợ đồng nghiệp hỗ trợ các đồng nghiệp trong quá trình tự bồi dưỡng tại trườngmột cách thường xuyên, liên tục, ngay tại trường, ngay trong công việc,  đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng linh hoạt, chủ động ứng phó với những thay đổicủa thực tiễn giáo dục, nhu cầu đa dạng của học sinh phổ thôngvà yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông vì sự phát triển và hạnh phúc của học sinh.

Hội thảo - Tập huấn "Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực" đợt 2  sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019 dành cho 5 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Học viện Quản lý Giáo dục.

Truyền thông ETEP