Bồi dưỡng, tập huấn giáo viên được ưu tiên hàng đầu

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Trưởng khoa Quản lý Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội cho biết: Trước đòi hỏi cấp bách trong việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, các trường sư phạm trong đó có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã và đang tích cực tham gia vào việc thiết kế chương trình, triển khai tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên phổ thông.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền

Trước yêu cầu đổi mới GDPT, các trường sư phạm cần đào tạo ra những giáo viên có các năng lực như: Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo... Vì thế, chìa khóa quan trọng trước hết là tập trung phát triển năng lực của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bồi dưỡng, tập huấn giáo viên được ưu tiên hàng đầu

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Trưởng khoa Quản lý Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội cho biết: Trước đòi hỏi cấp bách trong việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, các trường sư phạm trong đó có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã và đang tích cực tham gia vào việc thiết kế chương trình, triển khai tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên phổ thông.

Xây dựng chương trình bồi dưỡng linh hoạt

Theo PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Chương trình mới cho phép giáo viên được tham gia nhiều hơn trong khâu thiết kế và lập kế hoạch thực hiện. Như vậy, năng lực của giáo viên phổ thông không chỉ dừng ở giảng dạy, mà còn là phát triển chương trình. Năng lực giáo viên quyết định rất lớn tới chất lượng cũng như hiệu quả của việc thực hiện chương trình trên thực tiễn.

Tuy nhiên, để nâng cao năng lực của giáo viên phục vụ chương trình GDPT mới, bản thân các giảng viên sư phạm phải cập nhật và bám sát diễn biến thay đổi của chương trình. Nếu giảng viên sư phạm theo sau sự đổi mới và không tham gia vào tiến trình đổi mới chương trình GDPT thì khó có thể thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên. 

Tiến độ xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên cũng phải thuộc vào tiến độ hoàn thiện chương trình, SGK. Vì thế trường sư phạm đôi khi không thể chủ động đi trước những thay đổi về chương trình, SGK. 

Chất lượng giáo viên đa dạng, thời gian giáo viên phổ thông có thể dành cho việc bồi dưỡng không nhiều, trong khi đó nội dung bồi dưỡng hoặc đào tạo lại có thể rất cần sự hệ thống và bài bản. Chính vì thế, một thách thức cho trường sư phạm là xây dựng được các chương trình bồi dưỡng bảo đảm yêu cầu chất lượng đầu ra nhưng với thời lượng và cách thực hiện linh hoạt để phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thời gian hạn hẹp của người học.

Để nâng cao năng lực của giáo viên phục vụ chương trình GDPT mới, bản thân các giảng viên sư phạm phải cập nhật và bám sát diễn biến thay đổi của chương trình. Nếu giảng viên sư phạm theo sau sự đổi mới và không tham gia vào tiến trình đổi mới chương trình GDPT thì khó có thể thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên - PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền chia sẻ.

Chất lượng giáo viên đa dạng, thời gian giáo viên phổ thông có thể dành cho việc bồi dưỡng không nhiều, trong khi đó nội dung bồi dưỡng hoặc đào tạo lại có thể rất cần sự hệ thống và bài bản. Chính vì thế, một thách thức cho trường sư phạm là xây dựng được các chương trình bồi dưỡng bảo đảm yêu cầu chất lượng đầu ra nhưng với thời lượng và cách thực hiện linh hoạt để phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thời gian hạn hẹp của người học.

Vai trò quyết định là năng lực người thầy

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền cho biết, Chương trình GDPT mới có nhiều tiếp cận tiên tiến và học hỏi của nhiều nước có nền GD phát triển. Chính vì thế, những kinh nghiệm thành công của các quốc gia khác sẽ cho chúng ta bức tranh rõ ràng hơn về cách thức thực hiện đổi mới chương trình.

Vai trò quyết định nhất đối với giáo dục vẫn thuộc về năng lực của người thầy. Kiến thức và năng lực của người thầy, phẩm chất và nhiệt huyết của người thầy sẽ luôn là yếu tố quyết định. Không có thầy giỏi cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức thì khó có thể có một nền giáo dục phát triển. Việc nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ giáo viên phổ thông là một trong những giải pháp thiết yếu, cơ bản để công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay thành công.

Theo Lê Đăng (GD&TĐ)