PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Dự án RGEP và Chương trình ETEP khai mạc khóa Tập huấn và trao đổi với học viên về những vấn đề về thực hiện Chương trình GDPT mới

Từ ngày 01/8 đến ngày 10/8/2019, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức các khóa tập huấn cho các trường ĐHSP chủ chốt tham gia Chương trình ETEP tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, TP Hồ Chí Minh... Tổng số học viên tham gia khoảng 700 người.

Trước khi tham gia bồi dưỡng tập trung, học viên tự học qua hệ thống đào tạo trực tuyến 3 ngày. Sau đó, học viên tham gia học tập trung 3 ngày, với các nội dung: Tìm hiểu và hướng dẫn thực hiện chương trình tổng thể và các chương trình môn học; Hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018; Điều kiện tổ chức thực hiện GDPT 2018; Phát triển nội dung, tài liệu, phương thức bồi dưỡng giáo viên phổ thông để thực hiện GDPT 2018... theo tài liệu bồi dưỡng do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn.

Báo cáo viên các lớp bồi dưỡng được lựa chọn từ đội ngũ báo cáo viên nguồn và một số chuyên gia khác. Đội ngũ này đã  tham gia Hội thảo - Tập huấn Giáo dục phát triển năng lực học sinh thực hiện Chương trình GDPT 2018 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 - 5/2019.

Kết thúc đợt tập huấn, mỗi trường tham gia tổ chức tập huấn sẽ chọn từ 2 đến 3 giảng viên sư phạm chủ chốt của mỗi môn học để tham gia tập huấn dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực.

Các giảng viên tham gia tập huấn

Ngay sau đợt tập huấn này, từ ngày 6/8 đến ngày 10/8, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn "Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực" cho 400 học viên, với mục đích bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình tổng thể và Chương trình các môn học/hoạt động giáo dục theo môn học để triển khai bồi dưỡng giáo viên và CBQL cơ sở GDPT cốt cán nâng cao năng lực thực hiện Chương trình GDPT 2018. Đồng thời bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên QLGD chủ chốt về hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả người học.

BQL ETEP Trung ương