Tham dự tập huấn có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại diện Ban Quản lý Chương trình ETEP và các phòng ban chức năng của Nhà trường; giảng viên các khoa, viện đào tạo sư phạm. Trực tiếp tập huấn cho cán bộ, giảng viên sư phạm của Trường Đại học Vinh là TS. Đinh Tuấn Long - Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Học liệu, Trường Đại học Mở Hà Nội.

Trong buổi sáng của ngày tập huấn, các giảng viên sư phạm được giới thiệu e-Learning và phát triển học liệu số, nghe giới thiệu các công cụ phát triển học liệu số nhằm tăng cường năng lực ICT, xây dựng học liệu điện tử cho đào tạo e-Learning (quy trình xây dựng, hướng dẫn khai thác sử dụng các công cụ xây dựng học liệu điện tử,...). Buổi chiều cùng ngày, các giảng viên sư phạm được trực tiếp thực hành khai thác và sử dụng Hệ thống VinhUni e-Learning và các hệ thống khác (tổ chức và quản lý lớp học, thi trắc nghệm giữa kỳ, khảo sát đánh giá,...).

Đào tạo trực tuyến là xu thế mới của giáo dục

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết vừa qua Nhà trường đã đi tham quan, học tập kinh nghiệm về Nhà trường điện tử, học liệu và sản xuất học liệu e-Learning cũng như nhiều nội dung khác tại Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Mở Hà Nội. Đoàn công tác đã đánh giá rất cao về cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo e-Learning, quy trình xây dựng học liệu e-Learning, Studio giảng dạy và bộ phận sản xuất học liệu của Trường Đại học Mở Hà Nội. Chính vì vậy, Nhà trường đã mời TS. Đinh Tuấn Long - Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Học liệu, Trường Đại học Mở Hà Nội về tập huấn cho giảng viên sư phạm của Nhà trường thiết kế bài giảng e-Learning và sử dụng ICT trong đào tạo trực tuyến.

Thông qua hoạt động này, lãnh đạo Nhà trường rất mong giảng viên sư phạm và giảng viên toàn trường tích cực phát triển học liệu số nhằm phát triển mạnh mẽ Hệ thống VinhUni e-Learning phục vụ tốt nhất cho các bậc học, loại hình đào tạo, đặc biệt là phục vụ Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

TT ETEP