Tham dự Hội nghị trực tiếp có TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Nguyễn Thị Duyên, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo cục và Đào tạo; TS. Đặng Thị Thanh Huyền và Bà Ngô Thị Thanh Thủy, Chuyên gia tư vấn Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các thành viên trong Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; Chủ nhiệm và giảng viên biên soạn các mô đun 5 và 6; lãnh đạo một số trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đại biểu BQL Chương trình ETEP Trung ương và Cục Quản lý chất lượng tham dự Hội nghị

Hội nghị còn có sự tham dự online của TS. Vũ Đình Chuẩn, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS. Nguyễn Thị Tính, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; TS. Nguyễn Thu Anh, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu; TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Học viện Quản lý Giáo dục; PGS.TS. Tracey Askill - Trường Đại học Victoria (Úc).

TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh phát biểu

Mục tiêu của hội nghị là lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan gồm: Chuyên gia tư vấn của Cục Vụ thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo; chuyên gia tư vấn Chương trình ETEP; đại diện cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; đại diện giáo viên phổ thông và giảng viên sư phạm của nhà trường... nhằm hoàn thiện tài liệu mô đun 5, 6 trước khi thực hiện các bước tiếp theo như thử nghiệm, số hóa, xây dựng video...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Tài liệu Mô đun 5 - Quản trị chất lượng Nhà trường TH, THCS, THPT dành cho CBQL và Mô đun 6 - Xây dựng văn hóa Nhà trường TH, THCS, THPT dành cho GVPT là tài liệu cấp quốc gia, sử dụng để bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông rộng rãi trong cả nước. Tài liệu các mô đun phải được nghiên cứu, lấy ý kiến các bên liên quan, hoàn chỉnh và thẩm định trước 30/3/2020 để đưa vào sử dụng trọng Quý II năm 2020. Vì vậy, trách nhiệm và khối lượng công việc còn lại đòi hỏi các thành viên tham gia phải hết sức nỗ lực mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Ban Quản lý ETEP Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giảng viên sư phạm Trường Đại học Vinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sản phẩm có chất lượng cao và đúng tiến độ để đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

TS. Đặng Văn Huấn - Phó Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia thành các nhóm để nhận xét, thảo luận góp ý chuyên môn cho các mô đun. Kết quả Hội nghị sẽ được tổng hợp để Nhà trường khẩn trương hoàn thành tài liệu phục vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong năm 2021.

Giảng viên Trường Đại học Vinh cần nỗ lực để hoàn thiện tài liệu mô đung 5, 6 đúng thời gian

PGS.TS. Phạm Minh Hùng - Chủ nhiệm Mô đun 5 báo cáo nội dung tài liệu

TT. ETEP