TT

Ý kiến

Nội dung giải trình

1

Kính đề nghị Nhà trường xem xét chế độ học bổng có thể tính riêng lớp chất lượng cao và lớp thường trong cùng một ngành học được không ạ ?

Quyết đinh số 44/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 quy định: Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng KKHT theo ngành học. Cụ thể Nhà trường đã có quyết định số 530/QĐ-ĐHV ngày 29/3/2018 quy định chỉ tiêu học bổng KKHT cho mỗi ngành học bằng 6% của ngành học đó theo khóa học. Vì vậy không thể tính chỉ tiêu học bổng theo từng lớp học được.

2

Lớp 58B ngành Công nghệ Sinh học (số lượng là 5 sinh viên). Kỳ 1 năm học 2019 – 2020 điểm học tập của các bạn trong lớp đạt điểm học bổng khuyến khích học tập. Nhưng do số lượng sinh viên của lớp ít không đủ chỉ tiêu xét học bổng theo ngành. Để chúng em có động lực học tập và cố gắng, chúng em mong muốn Nhà trường tạo điều kiện để được xét 1 suất học bổng như các kỳ trước không ạ ?

Nhà trường phân chỉ tiêu học bổng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tính theo 6% của ngành học). Những trường hợp đặc biệt, Hội đồng học bổng sẽ xem xét thêm.

3

Mong Nhà trường tạo điều kiên cho sinh viên đăng ký học bổ sung như đơn đã kiến nghị, tránh làm thay đổi kế hoạch học tập của sinh viên ?

Nhà trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên chủ động trong việc bố trí thời gian học phù hợp. Tuy nhiên, việc mở các lớp học phần cần phải có kế hoạch và phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu theo Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV và Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT. Những lớp bổ sung là những lớp mở không theo kế hoạch, vì thế Nhà trường hạn chế mở các lớp này, đặc biệt là các lớp bổ sung yêu cầu mở vào thời gian buổi tối.

4

Tại sao Phòng Đào tạo có quyền đổi học phần sinh viên đã đăng ký khi chưa có sự đồng ý của sinh viên ? Nếu đổi thì cũng nên đổi những người đăng ký sau (Đăng ký muộn), tại sao lại đổi những người đăng ký đầu tiên (chúng em phải chờ cả buổi để đăng ký đầu tiên).

Trong quá trình xử lí học vụ, phòng Đào tạo không được phép đổi lịch của sinh viên khi chưa có sự đồng ý của các Cố vấn học tập và lãnh đạo khoa/viện. Việc một số em có sự thay đổi nguyện vọng đăng kí có thể là do CVHT của các khoa/viện thay đổi khi cân đối số lượng sinh viên/lớp cho phù hợp giữa các lớp học phần. Trong một số trường hợp, việc xuất hiện các lớp có số lượng đăng ký ít hơn quy định, để tồn tại lớp, các thầy/cô CVHT đã có sự điều chỉnh chuyển một số em từ lớp đông sinh viên sang lớp ít. Trong thời gian tới, phòng Đào tạo sẽ quán triệt việc chuyển lớp đăng kí cần có sự đồng ý của sinh viên.

5

Các phần mềm đồ họa, hỗ trợ cho kỹ sư hầu như là dùng Tiếng Anh. Đề xuất Nhà trường mở thêm môn tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng được không ạ ?

Kết cấu chương trình đào tạo là do khoa/viện tiến hành khảo sát các nhà tuyển dụng để làm căn cứ cho việc xây dựng hệ thống các học phần. Vì thế, nếu các em nhận thấy khi ra trường, Nhà tuyển dụng có yêu cầu tiếng anh chuyên ngành thì các em có thể phản ánh với các thầy, cô ở khoa/viện. Có thể không nhất thiết phải thêm học phần tiếng Anh chuyên ngành, các thầy cô có thể bồi dưỡng năng lực tiếng anh chuyên ngành cho các em trong nhiều môn học khác khi giảng dạy.

6

Phòng Đào tạo đổi lịch học của sinh viên mà không có một lời giải thích nào thỏa đáng. Nếu để dàn đều sĩ số giữa các lớp học phần thì tại sao vẫn có lớp vượt sĩ số, có lớp lại chỉ có 20 đến 24 bạn. Như thế là không tôn trọng quyền cá nhân, dân chủ của sinh viên.

Như đã trả lời ở trên, phòng Đào tạo không tự đổi lịch học của sinh viên khi chưa có sự đồng ý của CVHT, lãnh đạo khoa/viện. Số lượng sinh viên/lớp học phần được phân bổ theo quy định. Những sinh viên đăng kí sau buộc phải học lớp khác. Tuy nhiên, trong quá trình đăng kí, Nhà trường có tạo điều kiện cho một số em do trùng lịch (số lượng vượt không quá 10%) được phép đăng kí vào các lớp đã đủ số lượng, nhưng cần có sự cho phép của giảng viên và có đơn đề xuất nguyện vọng.

7

Sinh viên đăng ký đi thực tập ở một trường gần nhà, tuy nhiên danh sách đi thực tập do Nhà trường ban hành thì lại ở một nơi khác xa nhà. Mong Nhà trường xem xét và tạo điều kiện cho sinh viên.

Hàng năm, Nhà trường làm công văn với 4 Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 4 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để xin địa điểm thực tập và số lượng sinh viên về từng trường. Sau khi được sự cho phép của các Sở GD& ĐT các tỉnh, phòng Đào tạo sẽ phân bổ theo số lượng và các tiêu chí cơ bản nhằm cân đối chuyên môn, năng lực của sinh viên. Các khoa/viện sắp xếp sinh viên của mình theo số lượng quy định, gửi về phòng Đào tạo tổng hợp, tham mưu ban hành Quyết định thành lập đoàn. Một số em có đăng kí thực tập gần, nhưng số lượng đăng kí nhiều hơn so với quy định thì buộc phải đi xa hơn. Việc bố trí ai đi địa điểm nào Nhà trường giao cho các khoa/viện chủ động làm việc với các lớp sinh viên.

8

Sinh viên học ngành Sư Phạm Hóa học và học ngành 2 là Sư phạm Toán thì có được bố trí thực tập cùng với ngành 1 không ạ ?

Theo quy chế, việc thực tập cuối khóa của sinh viên là toàn thời gian. Vì thế, không thể thực tập cùng lúc 2 ngành. Đối với thực tập sư phạm cũng vậy, không thể thực tập 2 ngành trong cùng một thời gian.

9

Sinh viên học ngành 2 thì bố trí đi thực tập như thế nào để thuận lợi cho sinh viên tốt nghiệp sớm.

Việc đăng kí thực tập có thể được đăng kí chéo với khóa trước để tốt nghiệp sớm. Tuy nhiên, quy chế không cho phép vừa thực tập vừa đăng kí học các học phần khác. Đối với ngành ngoài sư phạm, Nhà trường cho phép mở nhiều đợt thực tập, vì thế sinh viên có thể đăng kí, nếu đủ số lượng, không vướng môn học tiên quyết và không cùng thời điểm với lịch học các học phần khác thì sinh viên có thể đăng kí học phần thực tập.

10

Mong Nhà trường chuyển thời gian thực tập của sinh viên khoa Xây dựng lên kỳ hè của năm thứ 4 được không ạ ? vì để tránh căng thẳng về mặt thời gian và để sinh viên tiếp nhận các kiến thức thực tế phục vụ tốt hơn cho đồ án tốt nghiệp.

Việc bố trí các học phần theo phân kì được các thầy cô ở khoa/viện tính toán dựa trên tiến trình giảng dạy của khung chương trình đào tạo. Việc thay đổi phân kỳ của học phần được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa/viện nghiên cứu, xem xét đề nghị. Hiệu trưởng Nhà trường sẽ căn cứ vào đề nghị của Hội đồng KH và ĐT của khoa/viện để quyết định.

11

Nhà trường có thể thống kê lại số sinh viên phải học lại của một môn nào đó trong khóa. Nếu đủ số sinh viên để lập lớp học phần thì nên tổ chức ngay tại kỳ sau để giúp việc học lại, học nâng điểm của các sinh viên được dễ dàng và thuận tiện hơn được không ạ ?

Nhà trường đều có thống kê số sinh viên học lại ở mỗi kỳ, tuy nhiên khi mở lớp lại phụ thuộc vào nhu cầu từng thời điểm của sinh viên. Thông thường, Nhà trường sẽ mở các lớp này vào kỳ hè. Nếu sinh viên có nhu cầu và có đủ số sinh viên theo quy định thì nhà trường vẫn mở lớp ở các kì chính bình thường.

12

Ở trang web: My.vinhuni.edu.vn em thấy thầy cô dạy các môn học phần đều không cập nhật số buổi vắng học (P/KP) làm cho sinh viên không thể theo dõi được, và cách tính điểm chuyên cần và thái độ thầy cô cho còn khá là vô lý.

Theo quy chế đào tạo số 2155/QĐ-ĐHV, Nhà trường đã phân quyền đánh giá điểm chuyên cần, hồ sơ học tập cho giảng viên. Vì thế giảng viên có trách nhiệm đánh giá và công khai cho người học được biết. Nếu em chưa hài lòng với cách đánh giá của thầy cô nào, em có thể phản ánh với các phòng chức năng của Nhà trường. Phòng Đào tạo là một đầu mối nhận các phản ánh của các em. Ngoài ra em có thể phản ánh với phòng Công tác chính trị HSSV, phòng Thanh tra - Pháp chế hoặc các thầy cô lãnh đạo các khoa/viện.

13

Nhà trường có thể tạo điều kiện hơn cho sinh viên học chuyển đổi để sinh viên ra trường (không kéo thời gian quá lâu).

Trong nhiều năm qua, Nhà trường luôn cải tiến để tạo điều kiện tối đa có thể cho sinh viên, nhằm giúp sinh viên ra trường sớm nhất có thể, trong đó có việc cho phép sinh viên học chuyển đổi. Việc quyết định học chuyển đổi học phần cụ thể nào do Hội đồng KH & ĐT các khoa/viện quyết định.

Hiện nay, Nhà trường đang nghiên cứu phương án cho các bạn nạp đơn đăng kí online. Khi phương án này được triển khai, việc đăng kí học chuyển đổi của các em sẽ được thuận lợi hơn nữa.

14

Trong công văn về việc thu phí cấp thẻ hội viên cho sinh viên K60 (10.000vnđ/bạn) do hội sinh viên thông báo và triển khai, ở tiêu đề mục I phần II có ghi rõ “Tuyên truyền và lập danh sách”. Nếu đã sử dụng tiêu đề trên thì đồng nghĩa là không bắt buộc. Tuy nhiên khóa 60 CNTT nhận được câu trả lời từ đồng chí LCH trưởng Viện KTCN là bắt buộc tham gia 100%, và chúng em được biết là các khóa 59 trở về trước là không bắt buộc. Tại sao Hội SV vẫn thông báo thu tiền trong khi công văn có nội dung với tiêu đề trên.

Tại Điều 6, chương 3, Điều lệ Hội SVVN có ghi: "Tất cả sinh viên tham gia vào tổ chức và hoạt động của Hội trên cơ sở tự nguyện". Theo đó, ngày 28 tháng 10 năm 2019, Ban Thư ký Hội SV Trường ban hành Thông báo số về việc Kết nạp Hội viên và công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

- Việc kết nạp vào tổ chức Hội Sinh viên là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, theo sự vận động của tổ chức Hội cấp trên về việc phát triển hội viên mới, đồng thời, mong muốn để có một hệ thống thống nhất chung về tổ chức Hội ở các cấp (từ cấp chi hội, liên chi hội, Hội sinh viên trường), đặc biệt là việc tạo điều kiện, môi trường cho sinh viên tham gia, rèn luyện các hoạt động cho HSV

15

Từ đầu năm đến hết HK1 chúng em được thấy thì Đoàn trường và Hội SV trường thu các khoản tiền ủng hộ (Tết ấm,…vv) rất nhiều nhưng chưa có một công văn hoặc một thông báo nào báo cáo về các khoản chi tiêu, chưa minh bạch trong việc chi tiêu gây bức xúc cho sinh viên. Kính đề nghị Nhà trường thông báo rõ về vấn đề này.

- Trong học kì I, năm học 2019 - 2020, thực hiện Công văn kêu gọi của Tỉnh đoàn - Hội SV Tỉnh - Hội LHTN Tỉnh; Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường đã vận động sinh viên tham gia ủng hộ 2 chương trình:

+ Biên giới Hải đảo

+ Xuân Tình nguyện - Mùa đông ấm

- Kế hoạch triển khai đã có Công văn ban hành cụ thể, được triển khai và xin ý kiến tại trực tiếp các Hội nghị Cán bộ Đoàn trường.

- Một số đầu mục chi (theo phát động của Đoàn Hội cấp trên) như:

+ Hỗ trợ, ủng hộ xây dựng các công trình thanh niên

+ Ủng hộ cờ, tiền mặt cho các vùng hải đảo

+ Chương trình Tết ấm biên cương

+ Chương trình Tết ấm cho em; Hành trình "Tự hào truyền thống sinh viên VN"

+ Chương trình Mùa đông ấm 2019

+ Nạp lên Đoàn/Hội cấp trên

Tất cả các chương trình trên đã được thông tin cụ thể bằng hình ảnh, video/clip, các bài viết tuyên truyền với số liệu cụ thể trên subweb, các phương tiện truyền thông. Đồng thời, số liệu các khoản thu chi đều được ghi chép đầy đủ, cụ thể, có phiếu thu chi, biên nhận rõ ràng, được lưu tại văn phòng.

16

Đề nghị nhà trường kéo dài hạn nạp tiền học phí. Vì đi nộp học phí rất khó khăn. Nhà trường nên mở tăng cường thêm một điểm thu học phí hoặc họp bàn và tổ chức lại cách thức nạp học phí ở nhà B, phát phiếu chờ tràn lan nhưng đến giờ lại đóng cửa, khiến nhiều sinh viên vì nhận được số mà chờ cả buổi cuối cùng vẫn không nạp được học phí. Là tốn thời gian và công sức của sinh viên.

Trước thời điểm đăng ký học mỗi học kỳ nhà Trường thông báo kế hoạch thu học phí và đăng ký học. Thời điểm thu học phí nhà trường đã bố trí 02 ngân hàng thu và hệ thống nộp tiền Online. Đặc biệt Nhà trường đã cung cấp thẻ sinh viên tích hợp tài khoản ngân hàng để thực hiện việc nộp tiền Online có thể nộp tiền 24/24, thực hiện chỉ đạo của chính phủ trong thời đại 4.0 sẽ không dùng tiền mặt. Từ năm học 2020-2021 nhà Trường sẽ không thu tiền mặt tại quầy thu học phí tại Trường và tiến hành thu Online 100% theo chủ trương của Nhà nước.

17

Kính đề nghị Nhà trường giảm tiền nước ở Cơ sở 2, hiện tại 15.000 đ/khối là hơi đắt.

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc quy định giá tiêu thụ nước sách tại các đô thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hợp đồng cung cấp nước sạch giữa Trường Đại học Vinh với Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An mức thu 15.000 đồng/ khối là mức thu mà Trường Đại học Vinh phải trả cho Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, Trường Đại học Vinh chỉ là đơn vị thu hộ cho đơn vị cung cấp nước, Hiện nay Nhà trường đang phải tự bỏ kinh phí để duy trì cơ sở vật chất để đảm bảo đường nước và trả lương cho cán bộ thu.

18

Bên Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp có đăng thông báo học bằng lái xe A1, B2… Các loại bằng lái đó có nằm trong sự quản lý của Nhà trường không? Sinh viên có nhu cầu học thì có được học ở trường không ?

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp được Nhà trường giao nhiệm vụ là đầu mối, phối hợp với các doanh nghiệp, đối tác tổ chức các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên, đáp ứng và phục vụ nhu cầu cán bộ, người học trong trường. Vì vậy, hiện nay, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp có phối hợp với các cơ sở có uy tín, chất lượng để đào tạo, cấp Giấy phép lái xe ô tô, xe máy cho sinh viên là thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong công tác phục vụ sinh viên, trong đó, có thể đào tạo lý thuyết tại các phòng học trong trường.

19

Nhà trường tổ chức khá nhiều hoạt động, nhất là vào các buổi tối. Tuy nhiên do các quán ăn đêm, quán nước bán sát bên chân cầu vượt nên việc đi lại qua đường của sinh viên gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm (thậm chí là ngại đi qua vì có khách đang ăn). Kính mong Nhà trường có giải pháp để tạo điều kiện cho sinh viên di chuyển trên cầu vượt được nhiều hơn.

Nhà trường nghiên cứu và đề xuất với phường Trung Đô giải quyết về tình trạng này. Đồng thời mong muốn HSSV khi qua đường không đi băng qua quốc lộ, mà sử dụng cầu vượt thường xuyên để đi lại vừa an toàn vừa để người dân không có cơ hội dựng các quán hàng tự phát tại khu vực lên xuống nêu trên.

20

Sinh viên khi mất chìa khóa xe hoặc để quên chưa rút chìa khóa khỏi xe (Nhân viên nhà xe đi dò và rút chìa khóa của sinh viên bỏ quên để lấy tiền chuộc với giá 10.000 vnđ, đôi khi hơn). Thầy Hiệu trưởng đã từng yêu cầu ngừng ngay việc này lại, tuy nhiên hiện nay hiện tượng này vẫn tiếp tục xảy ra. Mong Nhà trường giải thích và khắc phục.

Trước đây, Nhà trường có quy định về việc thu tiền phạt này trong Nội quy Nhà xe nhằm tăng ý thức bảo vệ tài sản của sinh viên. Tuy nhiên, từ năm 2017 lại nay Nhà trường đã bỏ quy định và nghiêm cấm việc thu tiền này. Theo đơn vị quản lý nhà xe thì đã quán triệt kỹ nhân viên không được thu khoản tiền phạt do sinh viên quên chìa khóa. Nếu HSSV bị người giữ xe thu tiền thì báo ngay người quản lý nhà xe (anh Hải ĐT: 0971450872) hoặc báo cho thầy Trần Châu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm DV, HTSV& QHDN, ĐT: 0983523056 để được xử lý kịp thời ngay khi đó.

21

Đề nghị nhà xe tính lượt gửi xe, không tính thời gian gửi xe vì có bạn gửi từ sáng đến tối hết 6.000 vnđ/ngày

Hiện nay, thực hiện theo hợp đồng giữa Trường Đại học Vinh và nhà xe, Nhà xe đã quy đinh thời gian gửi xe như sau: Từ 6h00’ đến 12h30’ là 2.000 đồng/xe; Từ 12h30’ đến 22h30’ là 2.000 đồng/xe; Lấy sau 22h30’-23h00’ thì nhà xe thu thêm 2.000 đồng; qua đêm thu thêm 6.000 đồng; để đến chiều hôm sau mới lấy thì thu thêm 2.000 đồng tiền giữ xe.

22

Thái độ phục vụ của nhân viên nhà xe (khu nhà A) không tốt, hay gắt và nạt sinh viên. Ví dụ: lấy xe gửi về muộn, lúc đưa tiền chẵn phải phụ lại…

Sau khi có phản ánh này, Nhà trường và Nhà xe đã hội ý, nhắc nhở bộ phận nhân viên giữ xe cổng A nói riêng và toàn bộ nhân viên nhà xe nói chung. Nếu nhân viên nhà xe còn có thái độ không tốt như SV nêu thì đề nghị các em báo ngay người quản lý nhà xe (anh Hải ĐT: 0971450872) hoặc báo cho thầy Trần Châu Thành, Phó Giám đốc Trnng tâm DV, HTSV& QHDN, ĐT: 0983523056 để được xử lý ngay lập tức.

Mặt khác, theo phản ánh của Nhà xe, cũng còn tình trang HSSV vào các giờ cao điểm chen lấn nhau, để xe không đúng vị trí gây ách tắc lối đi, thậm chí có thái độ không tốt khi bị nhân viên nhà xe nhắc nhở…Nhà trường đề nghị SV thực hiện nghiêm túc nội quy Nhà xe.

23

Cổng phụ nhà xe A hay đóng cửa. Bởi đó là điểm tập kết rác làm mất cảnh quan, ô nhiễm xung quanh trường học và gây khuất tầm nhìn khi sinh viên tan học làm mất an toàn giao thông chỗ giao nhau của cổng phụ nhà xe A và đường Bạch Liêu. Kính mong nhà trường xử lý sớm.

Không phải Nhà xe không mở cửa nên người dân tập kết rác ở đây; mà ngược lại đây là điểm tập kết rác của 2 phường Trường Thi và Bến Thủy nên nhà trường không mở cửa nhà xe ở hướng này.

Do bãi rác này ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan và ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông qua đây nên Lãnh đạo Nhà trường đã nhiều lần làm việc với UBND thành phố Vinh, Môi trường Đô thị TP để xin di chuyển khu vực tập kết này nhưng vẫn chưa được giải quyết. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vấn đề này.

24

Đề nghị Nhà trường yêu cầu nhà xe mở thêm cửa để tránh ùn tắc tại các cổng nhà xe lúc đầu giờ buổi sáng và lúc tan tầm vào buổi chiều nhằm việc gửi xe dễ dàng và thuận tiện hơn không làm ảnh hưởng đến thời gian học của sinh viên (tiết đầu mỗi buổi).

Nhà xe cam kết vào giờ cao điểm sẽ mở tất cả các cổng. Tuy nhiên HSSV tập trung chủ yếu tại cổng chính nhà A với cổng hẹp, lối đi chật nên vẫn thường ùn tắc. Đề nghị các em giãn ra tại các cổng khác và cố gắng đi sớm để tránh cùng lúc nhiều người vào chen chúc, gây lộn xộn và tắc xe.

25

Hiện nay nhà học D chưa có chuông báo giờ ra chơi. Mong Nhà trường xem xét lắp thêm cho dãy nhà D chuông để HSSV và giảng viên biết.

Phòng QTĐT lắp đặt bổ sung hoàn thành trước 28/3/2020.

26

Nhà vệ sinh ở nhà thi đấu, khu nhà B rất bẩn, cần vệ sinh thường xuyên.

Phòng QTĐT tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo thường xuyên sạch sẽ .

27

Đường vào KTX số 4 và KTX số 2 không có đèn, đèn đường hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa. (bên cạnh nhà xe cổng phụ đường Bạch Liêu).

Phòng QTĐT lắp đặt bổ sung và thay thế đảm bảo chiếu sáng hoàn thành trước 28/3/2020.

28

Mong Nhà trường có giải pháp lắp camera ở các nhà xe. Hiện tượng mất đồ vẫn xảy ra thường xuyên. Mũ báo hiểm chúng em đã khóa cẩn thận ở cốp xe nhưng vẫn bị cắt dây đeo để lấy mũ; áo chống nắng đã được bỏ vào cốp nhưng vẫn bị nâng cốp lên để lấy áo.

Nhà trường đồng ý với ý kiến của sinh viên và giao Phòng Quản trị khảo sát thực hiện, hoàn thành trong tháng 4/2020

29

Đường đi từ Làng sinh viên sang cơ sở 2 có rất nhiều xe tải trọng lớn, xe di chuyển nhiều, nhiều xe phóng nhanh, tốc độ nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông. Kính mong Nhà trường có thể mở cổng đi ngang sang cơ sở 2 tránh đường quốc lộ được ko ạ?

Nhà trường tiếp thu ý kiến của sinh viên. Hiện tại Nhà trường đang làm thủ tục mở cổng nối Làng sinh viên sang giảng đường ở Cơ sở II. Tuy nhiên để mở được cổng thì phải được sự đồng ý của các cơ quan chức năng.

30

Các phòng tự học ở khu vực nhà B rất ồn, mất trật tự, sinh viên tụ tập ăn uống, vứt rác bừa bãi mà không có ai nhắc nhở (nhất là vào mùa ôn thi). Mong Nhà trường có biện pháp xử lý để sinh viên có không gian học tập tốt.

Phòng QTĐT phối hợp với Công ty vệ sỹ. Cán bộ lớp để nhắc nhở các em gữi gìn môi trường chung sạch sẽ

31

Hội nghị năm ngoái Thầy Hiều trưởng đã đồng ý lắp máy lọc nước ở các tầng KTX nhưng hiện nay chúng em vẫn chưa được lắp để phục vụ cho sinh viên

Nhà trường đang tiến hành khảo sát, lắp đặt theo đề nghị của các em.

32

Đề nghị nhà trường kịp thời thay một số thiết bị dạy học như máy chiếu, micro, quạt, bàn ghế đã hỏng.

Ví dụ: máy chiếu tại phòng B1301, bàn ghế tụt ốc nhiều nên khó ngồi.

Phòng Quản trị và Đầu tư đã thay thế và khắc phục xong máy chiếu tại phòng B1301, bàn ghế tại ccá phòng học..

33

Đề xuất thư viện cho sinh viên mượn thêm sách trong mỗi kỳ học cụ thể, hiện tại mỗi sinh viên bị giới hạn ở mức 3 cuốn và giới hạn mượn trong 2 tuần, trong khi đó thông thường mỗi sinh viên học từ 6-8 môn/kỳ. Ngoài ra sinh viên cần các loại sách tham khảo và bổ trợ khác.

1.Trong công tác phục vụ bạn đọc, các con số thống kê về số lượng bạn đọc đến Thư viện (TV) và số lượt mượn tài liệu chính là thước đo đánh giá hiệu quả họat động của thư viện. Do vậy, TV rất mong và hoan nghênh bạn đọc ngoài giờ học trên lớp, mượn sách về nhà, cần tích cực đến TV để đọc sách và tự học.

Về quy định cho mượn sách về nhà: Đối với những tên sách có nhiều bản, TV cho SV mượn 01 kỳ, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người học. Đối với những tên sách ít bản (Chỉ có từ 1-20 bản) TV cho SV mượn tối đa trong 30 ngày, để nhiều đối tượng bạn đọc được sử dụng.

2.Ngoài sử dụng TV truyền thống, các em còn cần truy cập thư viện số để khai thác giáo trình, tài liệu vì đã có nhiều giáo trình được số hóa đưa lên TVS để bạn đọc sử dụng. Địa chỉ truy cập TVS: Thuvien.vinhuni.edu.vn,

3.Bên cạnh đó, với việc ứng dụng CNTT hiện nay, phần mềm quản lý TVĐT có thể giúp SV có thể gia hạn mà không cần đến TV. Bạn đọc có thể gửi thông tin: Họ tên, Lớp, MSSV, Tên sách mượn cần gia hạn qua địa chỉ email: Giahantailieu@gmail.com để CBTV xử lý. Mỗi tên sách chỉ được gia hạn 1 lần (15 ngày).

Các em có thể thường xuyên liên lạc theo địa chỉ fabook: Thư Viện Nguyễn Thúc Hào Đại Học Vinh, địa chỉ mail: thuviendhv@vinhuni.edu.vn. SDD của Giám đốc: 0983728958.

34

Thư viện của Nhà trường có quy mô rất là lớn, tuy nhiên phòng đọc tầng 3 và tầng 4 ít khi mở cửa vào giờ hành chính các ngày trong tuần (khóa 59).

Trong thời gian qua, Phòng đọc tầng 3, tầng 4 CBTV tập trung làm nghiệp vụ tổ chức kho mở cho ba ngành: Khoa học xã hội và nhân văn; Giáo dục và Kinh tế, đáp ứng mô hình tái cấu trúc của nhà trường. Hiện nay đã xử lý nghiệp vụ xong, mời các em tiếp tục sử dụng các phòng đọc trên. Ngoài sử dụng TV truyền thống, các em còn cần truy cập thư viện số để khai thác giáo trình, tài liệu vì đã có nhiều giáo trình được số hóa đưa lên TVS để bạn đọc sử dụng. Địa chỉ truy cập TVS: Thuvien.vinhuni.edu.vn,

35

Mong muốn được Nhà trường bổ sung thêm các sách, giáo trình cho các chuyên ngành sinh học.

Rất hoan nghênh ý kiến bạn đọc. Thư viện sẽ làm việc với Viện SPTN để lấy nhu cầu chuyên môn. Đồng thời các em có thể gửi danh mục các giáo trình, tài liệu tham khảo mình cần nghiên cứu, tham khảo cho giáo viên và thư viện, để đơn vị kiểm tra và lập kế hoạch bổ sung kịp thời. Các em có thể thường xuyên liên lạc theo địa chỉ email: thuviendhv@vinhuni.edu.vn. Địa chỉ email của Giám đốc: Vuduyhieptvdhv@gmail.com. Thư viện rất mong sớm nhận được danh mục sách, giáo trình cần thiết cho các chuyên ngành sinh học từ Viện SPTN và các em Sinh viên.

36

Khi đi thi giữa kỳ hay cuối kỳ, Nhà trường nên sắp xếp lại cách thức thi cho công bằng hoặc kiểm soát đề thi khác nhau để tránh sự trùng lặp giữa các ca thi. Vì những bạn thi buổi sáng thì nhớ câu hỏi và đưa cho người buổi chiều thi gây mất công bằng cho những người thi ca đầu.

Hiện nay Nhà trường đang xếp danh sách dự thi theo thứ tự họ tên theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo trong tổ chức các kỳ thi. Việc tổ hợp đề thi do phần mềm tự động đảo các câu và đảo phương án trong ngân hang câu hỏi đã được Nhà trường duyệt. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tăng số lượng câu hỏi để tránh việc học tủ và trùng câu hỏi giữa các ca thi.

- Nhà trường xử lý nghiêm việc sao chụp đề thi ra ngoài và đang áp dụng nhiều biện pháp để chống sao chép đề thi ra ngoài sau thời gian thi như rà soát điện thoại trước khi vào phòng thi, thu giấy nháp sau khi thi v.v....

37

Vào các đợt thi cuối kỳ, đề nghị Nhà trường phân công giảng viên coi thi một cách công bằng (vẫn có hiện tượng phòng xem thi sinh viên có thể trao đổi được).

Nhà trường đã có quy định về công tác coi thi và thường xuyên nhắc nhở cán bộ, sinh viên về kỷ luật phòng thi. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường giám sát kỷ luật trong phòng thi để đảm bảo công bằng cho thí sinh dự thi.

38

Hệ thống wifi của Nhà trường quá yếu, nhiều lúc sv cần tra cứu tài liệu phục vụ học tập nhưng không thể vào được.

Hệ thống wifi của Nhà trường đang phục vụ miễn phí các hoạt động của toàn bộ cán bộ, sinh viên, học viên. Do số lượng truy cập lớn và không ổn định nên rất khó phục vụ đạt mọi yêu cầu. Vì vậy đề nghị các bạn sinh viên khi cần tra cứu, download tài liệu lớn… có thể sử dụng máy tính đã lắp đặt tại các không gian học tập mở (Thư viện, Phòng thực hành máy tính,…).

Khi sử dụng Hệ thống wifi, các bạn sinh viên cần đăng nhập theo tài khoản là mã số sinh viên để nhận được tốc độ truy cập tốt nhất (không sử dụng tài khoản khách vãng lai).

Nhà trường sẽ nghiên cứu triển khai giải pháp truy cập internet theo yêu cầu. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm CNTT.

39

Hệ thống mạng, đường truyền và tín hiệu internet quá kém sinh viên truy cập mạng khó, đặc biệt là thời điểm đăng ký học, download tài liệu,… đề nghị Nhà trường có giải pháp khắc phục.

40

Nâng cấp hệ thống Wifi tại các phòng học của viện NNTN và các nhà ở của khu ký túc xá.

Đã được nâng cấp, kết nối chung toàn bộ Cơ sở II và hiện nay đã hoạt động tốt.

41

Khắc phục sự cố trên trang CMC: Khi đăng ký thường hiện “Bạn không thể đăng ký vì chưa đến thời gian đăng kí học” trong khi đã quá thời gian đăng ký.

Để tối ưu hệ thống khi đăng ký học của sinh viên, Nhà trường đã thực hiện việc phân công đăng ký học theo các đợt (từng khóa và đăng ký chéo). Do vậy, nếu sinh viên không thuộc khóa được phân công đăng ký học thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo “Bạn không thể đăng ký vì chưa đến thời gian đăng kí học”. Trong trường hợp này, sinh viên cần phản ánh trực tiếp cho trung tâm CNTT để được hỗ trợ kịp thời và được giải thích rõ nguyên nhân.

ĐT Giám đốc: 0913054141, Thầy Vũ Chí Cường