Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhập học trực tuyến cho sinh viên khoá 64 trúng tuyển năm 2023

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhập học trực tuyến cho sinh viên khoá 64 trúng tuyển năm 2023

Sinh viên truy cập địa chỉ https://nhaphoconline.vinhuni.edu.vn với tài khoản và mật khẩu in trên giấy báo hoặc sử dụng điện thoại thông minh quyét mã QR ở phía dưới giấy báo trúng tuyển để đăng nhập hệ thống

Tân sinh viên23/08/2023
Cẩm nang HSSV năm 2022

Cẩm nang HSSV năm 2022

Trên cơ sở kế thừa kết quả biên soạn trước đây, cuốn cẩm nang HSSV 2022 đã được cập nhật, bổ sung thêm nhiều nội dung mới, tập hợp những thông tin cơ bản nhất liên quan đến việc học tập và rèn luyện của các HSS tại Trường Đại học...

Tân sinh viên18/11/2022
Trường Đại học Vinh tổ chức chương trình định hướng cho lưu học sinh đầu năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Vinh tổ chức chương trình định hướng cho lưu học sinh đầu năm học 2022 - 2023

Thực hiện Công văn số 1133/ĐHV-CTCTHSSV ngày 19/9/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc đón tiếp lưu học sinh nhập học năm 2022, nhằm giới thiệu, hướng dẫn cho lưu học sinh làm quen với môi trường học tập, rèn luyện và các quy...

Tân sinh viên22/10/2022
Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ tích hợp cho tân sinh viên khóa 63 và tờ khai phát hành thẻ ATM

Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ tích hợp cho tân sinh viên khóa 63 và tờ khai phát hành thẻ ATM

Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ tích hợp cho tân sinh viên khóa 63 và tờ khai phát hành thẻ ATM

Tân sinh viên13/10/2022