Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quyết định cấp học bổng tài trợ cho HSSV đầu năm học 2021-2022

Quyết định cấp học bổng tài trợ cho HSSV đầu năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022, Nhà trường xét và cấp học bổng tài trợ cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng không ngừng...

Học bổng10/02/2022
Chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022

Chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022

Chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022

Học bổng09/02/2022
Quyết định cấp học bổng tài trợ cho HSSV đầu năm học 2019 - 2020 đợt 2

Quyết định cấp học bổng tài trợ cho HSSV đầu năm học 2019 - 2020 đợt 2

Thực hiện Công văn số 1139/ĐHV-CTCTHSSV ngày 14/10/2019 về việc xét cấp học bổng tài trợ đầu năm cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đợt 2....

Học bổng09/02/2022
Hướng dẫn xét học bổng tài trợ cho HSSV năm học 2021-2022

Hướng dẫn xét học bổng tài trợ cho HSSV năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, nhân dịp đầu năm học mới, nhằm kịp thời hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng vươn lên trong học tập và rèn luyện, Nhà trường phối hợp.....

Học bổng09/02/2022
Quyết định cập học bổng tài trợ đầu năm học 2019-2020 cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định cập học bổng tài trợ đầu năm học 2019-2020 cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện thông báo số 995/ĐHV-CTCTHSSV ngày 17/09/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh...

Học bổng09/02/2022