- Sô lượng: 06 người.

- Yêu cầu: Nam, siêng năng, thật thà, nhanh nhẹn.

- Lương: Tính theo giờ làm, 20.000đ/giờ (làm ca đêm sau 10h tính là 30.000đ/giờ).

- Công việc cụ thể: Làm tại phòng khai thác bưu điện tỉnh (vận chuyển, sắp xếp các đơn hàng trong phòng khai thác). 

- Thời gian: Ca trưa từ 10h00' - 12h00', ca đêm từ 17h00' - 22h00'. 

- Lưu ý: Có thể linh hoạt đổi ca, trong quá trình làm việc tốt sẽ được kí hợp đồng dài hạn với bưu điện tỉnh. 

- Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0962057808 (cô Tuyết)

hoặc trực tiếp chị Thanh, Trưởng phòng Khai thác Bưu điện tỉnh Nghệ An.