1. Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện - Điện tử

- Thời gian: 8h00’ - 12h00’ ngày 15/05/2019.

- Vị trí tuyển dụng: Bảo trì hệ thống, vận hành máy, kỹ sư dự án,…

- Địa điểm phỏng vấn: Trường Đại học Vinh.

- Số lượng tuyển: 113 nhân sự trên toàn quốc.

2. Sinh viên tốt nghiệp ngành Nuôi trồng Thủy sản

- Thời gian: 8h00’ - 12h00’ ngày 15/05/2019.

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh Thủy sản.

- Số lượng tuyển: 40.

- Địa điểm phỏng vấn: Văn phòng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, cơ sở 2, Trường Đại học Vinh.

3. Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0948.521266 (Ms. Dung).