1. Số lượng tuyển dụng: 8 - 10 người.

2. Địa điểm làm việc: Hà Tĩnh (ưu tiên người địa phương Hà Tĩnh, nếu là người Nghệ An sẽ hỗ trợ đào tạo và cho về Nghệ An làm việc).

3. Phúc lợi: Được hỗ trợ nhà ở và tiền ăn, được hưởng đầy đủ chế độ đầy đủ theo luật quy định.

4. Địa điểm phỏng vấn: Chi nhánh Hà Tĩnh - Km 09 đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0238.3733666 hoặc trực tiếp Ms. Hồng - 0905358887 (Chi nhánh Hà Tĩnh).

Thời gian phỏng vấn: Dự kiến phỏng vấn tập trung ngày 20/08/2019.

Lưu ý: Hai nhân sự xuất sắc trong đợt phỏng vấn sẽ được đưa vào chương trình đào tạo Quản trị viên dự nguồn (Đào tạo đặc biệt để dự nguồn làm Cửa hàng Trưởng).