Chi tiết về các vị trí, yêu cầu tuyển dụng ở file đính kèm.

Sinh viên hoàn thành mẫu ứng tuyển và nộp về Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp (tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948521266, gặp cô Dung) trước ngày 30/6/2017.

Thông báo tuyển dụng

Mẫu thông tin ứng viên