1. Số lượng tuyển dụng: 02 người.

2. Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên tốt nghiệp các ngành sau:

- Bảo vệ thực vật;

- Nông học;

- Trồng trọt;

- Hoá học;

- Nông hoá thổ Nhưỡng

- Sinh Học.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm.

3. Lương khởi điểm: 6.000.000 đồng/tháng.

4. Địa chỉ làm việc: Công ty CP Lương thực Vật tư nông nghiệp Nghệ An - Khu kinh tế Đông Nam, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An.

5. Liên hệ: Phòng kế toán - Công ty CP Lương thực VTNN Nghệ An (Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, điện thoại: 0958.323188 - 0238.3616868.