Thông tin chi tiết, liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc liên hệ cán bộ phụ trách tuyển dụng của Công ty Em-Tech.

Xem chi tiết tại đây