1. Ngôn ngữ Anh

- Bộ phận tuyển: Văn phòng QC.

- Mô tả công việc: Chăm sóc khách hàng, đối sách khách hàng.

- Số lượng: 02.

- Yêu cầu: Biết Tin học văn phòng.

2. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Bộ phận tuyển: PE.

- Mô tả công việc: Hỗ trợ nhóm tự động hóa.

- Số lượng: 04.

- Yêu cầu: Nam.

3. Các ngành Kỹ thuật

- Bộ phận tuyển: PE.

- Mô tả công việc: Hỗ trợ công việc văn phòng tự động.

- Số lượng: 02.

- Yêu cầu: Nữ, biết Tin học văn phòng.

4. Các ngành Kinh tế

- Bộ phận tuyển: Văn phòng sản xuất.

- Mô tả công việc: Quản lý sản lượng so với kế hoạch sản xuất.

- Số lượng: 02.

- Yêu cầu: Biết Tin học văn phòng.

Quyền lợi của các thực tập sinh:

- Chế độ lương thưởng cạnh tranh, thưởng hàng tháng dựa trên năng lực.

- Sinh viên thực tập toàn thời gian tại Em - Tech được hưởng lương trong quá trình thực tập.

- Môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên làm việc với chuyên gia Hàn Quốc.

Liên hệ: Sinh viên có nguyện vọng thực tập, liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 02383.733666 hoặc 02383.551345 (máy lẻ: 356).