1. Thống kê (bộ phận kho/văn phòng)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học tất cả các ngành, biết sử dụng Excel.

- Số lượng: 03 người.

- Mô tả công việc: Tổng hợp số liệu về người và hàng hóa.

- Lương: Thỏa thuận.

Ưu tiên những người có kinh nghiệm quản lý kho hoặc từng làm trong lĩnh vực may mặc.

2. Quản lý sản xuất

- Yêu cầu: Nam, tốt nghiệp ngành tiếng Anh hoặc các ngành khác nhưng có khả năng đọc - nghe - nói - viết về tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.

- Số lượng: 02 người.

- Mô tả công việc: Quản lý dữ liệu liên quan đến sản xuất.

- Mức lương: Theo thỏa thuận; được hưởng các chế độ theo luật người lao động.

Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, Nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc Công ty TNHH HAI VINA Kim Liên, Cụm công nghiệp Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An, điện thoại: 0238.3826417 (Mrs. Lương). Hồ sơ ứng tuyển (1 bản tiếng Việt và 1 bản tiếng Anh gửi về email: tuyendungnshaivinakimlien@gmail.com.