Hiện tại, Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An đang cần tuyển dụng nhân viên cho các bộ phận: QA, Nhân sự, Sản xuất.

 Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0948.521266 (cô Dung) hoặc 0962175887 (cô Thanh).

- HA Dept - Royal Foods Co.,Ltd (Nghe An, Viet Nam).

Chi tiết: Xem File đính kèm!