Thời gian: - Buổi sáng: 08h00; - Buổi chiều: 14h00'.

Địa điểm: MB Chi nhánh Nghệ An, số 02, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc trực tiếp Ms. Linh, 0968954666 (Phụ trách nhân sự MB Nghệ An).

DANH SÁCH ỨNG VIÊN