Xem File đính kèm!

Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế...

Địa điểm làm việc: Thành phố Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, Nghi Lộc.