Chi tiết xem ở file đính kèm hoặc liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, Nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 09.67899937 (Mr. Dũng).

Xem File đính kèm!