1. Vị trí: Nhân viên bộ phận Khai thác (bộ phận Phát triển giày), Thu mua, Báo giá, Nghiệp vụ.

2. Số lượng: 50 người.

3. Yêu cầu chung:

- Tiếng Anh hoặc tiếng Trung thành thạo (nghe, đọc, nói, viết).

- Có tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Có thể đi công tác trong và ngoài nước.

- Chi tiết công việc và kế hoạch đào tạo sẽ đươc trao đổi chi tiết trong lúc phỏng vấn.

4. Quyền lợi:

- Lương: 7.000.000 - 13.000.000 VNĐ bao gồm: lương cơ bản, trợ cấp ở, trợ cấp chức vụ, thưởng hiệu quả công việc, thưởng chuyên cần, trợ cấp xăng xe, trợ cấp kỹ thuật, trợ cấp độc hại, tăng ca, tiền thâm niên, trợ cấp ngôn ngữ, thưởng sản lượng…

- Bảo hiệm xã hội theo uy định của pháp luật.

- Địa điểm làm việc: Các nhà máy trực thuộc tập đoàn tại các tỉnh, thành: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

5. Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666; di động: 0868.504678 (Mr. Quyến).

Công ty sẽ tổ chức phỏng vấn các ứng viên vào lúc từ 13h30’ ngày 18/4/2019 tại Trường Đại học Vinh.