Công việc: Kế toán máy và kiểm soát công nợ

Yêu cầu: Tốt nghiệp ngành Kế toán, Trường Đại học Vinh.

Mức lương: 5 triệu đồng/tháng.

Địa điểm làm việc: Chi nhánh Vinh, đại lộ Lê Nin.

Lưu ý: Thử việc với mức lương 4 triệu/tháng.

Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, Nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0917.985108 (Mr. Trà).