1. Quyền lợi của sinh viên thực tập:

- Được xe công ty đưa, đón tại Trường Đại học Vinh.

- Được bố trí ăn, ở như cán bộ công nhân viên của công ty.

- Được mua bảo hiểm tai nạn trong thời gian thực tập.

- Được hỗ trợ chi phí từ 1 - 2,5 triệu đồng/tháng/sv trong thời gian thực tập.

- Sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên sẽ được tặng 3 vé tham quan cho người nhà tại Khu Du lịch Cáp treo Bà Nà.

- Được phát chứng nhận hoàn thành thực tập và ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại BANACAB nếu công ty có nhu cầu và có kết quả thực tập được đánh giá cao.

- Thời gian tác nghiệp: 8 giờ/ngày và 6 ngày/tuần.

- Thời gian thực tập: 3 tháng (tương ứng với Quý 1; Quý 2; Quý 3; Quý 4/2020).

2. Các vị trí công việc tiếp nhận thực tập đối với sinh viên

Stt

Vị trí thực tập

Kế hoạch tiếp nhận SVTT 2020

Đợt 1
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/3/2020

Đợt 2
Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020

Đợt 3
Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020

Đợt 4
Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

1

Phòng vé

3

8

8

3

2

Soát vé

8

16

16

5

3

Hỗ trợ khách hàng

6

7

7

6

4

Kế toán kho tài sản

 

 

2

2

5

Phòng Cảnh quan

26

11

7

5

6

Tổng kho (Bếp - Thực phẩm)

2

6

6

2

7

BP giải trí (Event - sự kiện)

13

43

43

3

8

Kỹ thuật điện

2

16

16

12

9

Điện - Điện tử

 

2

2

 

10

Công nghệ sửa chữa ô tô

1

1

1

1

11

Cơ khí

2

2

2

2

12

Phòng Hành chính (Đồng phục)

2

3

3

1

13

Phòng Nhân sự

6

8

7

5

14

Bếp Căn tin

8

50

50

8

15

Bếp Kinh doanh

76

268

268

78

16

Nhà hàng

102

335

335

105

17

Vận hành Game

60

70

70

54

18

Hướng dẫn

35

60

60

40

 

1.       Hướng dẫn khách nhà ga

25

45

45

30

 

1.       Hướng dẫn Thuyết minh

5

7

7

5

 

1.       Hướng dẫn viên

5

8

8

5

19

Thu ngân

 

6

6

 

 

3. Liên hệ

Sinh viên có nhu cầu thực tập tại BANACAB, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948.521266 (cô Dung).