1. Nội dung chương trình 

- Giới thiệu về Công ty Luxshare - ICT và nhu cầu nhân lực, môi trường làm việc, cơ hội thực tập, việc làm, chế độ đãi ngộ của công ty.

- Công ty Luxshare - ICT và Trường Đại học Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác.

- Sinh viên đăng ký thực tập, tuyển dụng tại Công ty Luxshare - ICT.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian:  01 buổi, từ 14h00’ ngày 30/11/2020 (thứ Hai)

- Địa điểm: Hội trường tầng 8 - Nhà Điều hành Trường Đại học Vinh

3. Đối tượng, số lượng sinh viên tham dự

- Sinh viên, cựu sinh viên có nhu cầu thực tập, ứng tuyển các vị trí việc làm tại Công ty Luxshare - ICT;

- Sinh viên được mời tham dự: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Các ngành khoa SP Ngoại ngữ, Các ngành khoa Kinh tế và các đối tượng sinh viên khác có nhu cầu.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.