1. Nội dung chương trình 

- Giới thiệu về các vị trí thực tập tiềm năng và chỉ tiêu tuyển dụng tại các cơ sở thuộc hệ thống Sun Group; Giới thiệu về thời gian, địa điểm thực tập; số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn; những ưu đãi, hỗ trợ trong quá trình thực tập và giải đáp các thông tin sinh viên quan tâm.

- Phỏng vấn tuyển trên 2.700 vị trí thực tập và việc làm tại Bà Nà Hills năm 2020. Cụ thể:

 

TT

Vị trí thực tập

Kế hoạch tiếp nhận SVTT 2020

Đợt 1
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/3/2020

Đợt 2
Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020

Đợt 3
Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020

Đợt 4
Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

1.

Phòng vé

3

8

8

3

2.

Soát vé

8

16

16

5

3.

Hỗ trợ khách hàng

6

7

7

6

4.

Kế toán kho tài sản

0

0

2

2

5.

Phòng Cảnh quan (Cây xanh)

26

11

7

5

6.

Tổng kho (Bếp - Thực phẩm)

2

6

6

2

7.

BP giải trí (Event - sự kiện)

13

43

43

3

8.

Kỹ thuật điện

2

16

16

12

9.

Điện – Điện tử

0

2

2

0

10.

Công nghệ sửa chữa ô tô

1

1

1

1

11.

Cơ khí

2

2

2

2

12.

Phòng Hành chính (đồng phục)

2

3

3

1

13.

Phòng Nhân sự

6

8

7

5

14.

Bếp Căn tin

8

50

50

8

15.

Bếp Kinh doanh

76

268

268

78

16.

Nhà hàng

102

335

335

105

17.

Vận hành Game

60

70

70

54

18.

Hướng dẫn

35

60

60

40

 

- Hướng dẫn khách nhà ga

25

45

45

30

 

- Hướng dẫn Thuyết minh

5

7

7

5

 

- Hướng dẫn viên

5

8

8

5

19.

Thu ngân

0

6

6

0

 

Lưu ý: Thời gian thực tập: quanh năm, mỗi đợt thực tập tối thiểu 03 tháng (có thể đăng ký theo Quý như bảng kế hoạch nêu trên: Quý 1 (tháng 1-3); Quý 2 (4-6); Quý 3 (7-9); Quý 4 (10-12); hoặc có thể tịnh tiến 1,2 tháng lệch Quý (Ví dụ: từ 01/02 đến 30/04/2020, từ 01/3 đến 31/5/2020...).

2. Quyền lợi của sinh viên thực tập

- Được xe Công ty đưa, đón tại Trường Đại học Vinh - Bà Nà - Đại học Vinh;

- Được bố trí ăn, ở (miễn phí) tại Bà Nà Hills như cán bộ công nhân viên của Công ty;

- Được Công ty mua bảo hiểm tai nạn trong thời gian thực tập;

- Được hỗ trợ chi phí từ 1 triệu đến 2,5 triệu đồng/tháng/sinh viên trong thời gian thực tập;

- Thời gian tác nghiệp: 8 giờ/ngày và 6 ngày/tuần.

- Sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên được tặng Voucher 3 vé miễn phí tham quan cho người nhà tại Khu Du lịch Cáp treo Bà Nà (mỗi vé trị giá trên 750.000 đồng).

- Được phát chứng nhận hoàn thành đợt thực tập và ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại BANACAB nếu Công ty có nhu cầu và sinh viên có kết quả thực tập được đánh giá cao. Khi được tuyển dụng, sinh viên không phải trải qua thời gian thử việc.

- Tùy theo tình hình kinh doanh, Công ty sẽ chia thêm service charge cho sinh viên có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

3. Đối tượng tham gia

- Đối tượng được tham gia thực tập: Sinh viên các ngành Du lịch, Ngoại ngữ, Quản lý văn hóa, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật, Báo chí, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Cơ khí, Công nghệ Ô tô, Nông học…từ cuối năm 1 đến hết năm 4 đều có thể tham gia (nếu không trùng lịch học), ưu tiên sinh viên đã học xong năm thứ 3 và sinh viên năm thứ 4 đi thực tập tốt nghiệp.

- Đối tượng, số lượng sinh viên tham dự chương trình tư vấn:

+ Các đối tượng có nhu cầu ứng tuyển các vị trí thực tập, tuyển dụng;

+ Sinh viên được điều động tham dự:

 

TT

Đối tượng sinh viên

Số lượng mời tham dự

Sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Các đối tượng sinh viên khác

1.

Ngành Việt Nam học (Du lịch)

50 SV

80 SV, ưu tiên SV năm cuối và áp cuối (căn cứ các vị trí ứng tuyển nêu trên)

2.

Ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử

30 SV

3.

Ngành Luật, Luật Kinh tế

40 SV

4.

Ngành Ngôn ngữ Anh

50 SV

5.

Các đối tượng khác liên quan

50 SV

 

4. Thời gian, địa điểm tư vấn

- Thời gian: 01 buổi, từ 13h30’ ngày 26/11/2019 (thứ Ba).

- Địa điểm:  Phòng họp tầng 4 nhà A1 Trường Đại học Vinh.