1. Các vị trí tuyển dụng:

- 01 Giáo viên dạy chính trị: Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành Sư phạm Chính trị.

- 01 Giáo viên dạy tiếng Anh: Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành Sư phạm tiếng Anh (hoặc có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).

- 01 Giáo viên dạy Tin học: Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành Sư phạm tin học (hoặc có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).

2. Công việc: Giảng dạy cho đối tượng là học sinh hệ trung cấp.

3. Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948.247368 (Mr. Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc).