Mọi ý kiến góp ý, các đơn vị tổng hợp và gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 16h00’ ngày 05/11/2018 để Nhà trường kịp thời tổng hợp, ban hành trước ngày 15/11/2018. Bản góp ý, đề nghị các đơn vị gửi qua hộp thư: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn hoặc liên hệ ThS. Phạm Thị Quỳnh Như, chuyên viên phụ trách, di động: 0949.785557.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng Ban liên lạc cựu HSSV các viện, khoa nghiêm túc triển khai thực hiện và kịp thời có ý kiến. Quá thời hạn nêu trên, đơn vị nào không gửi văn bản phản hồi thì coi như đơn vị đó không có ý kiến.

Dự thảo Quy chế