GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận những kết quả hoạt động của Đoàn trường trong học kỳ I, năm học 2019 - 2020: công tác Đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực; một số hoạt động đã thực sự đi vào chiều sâu, Đoàn trường đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường; triển khai, tuyên truyền phòng dịch Covid-19; tham gia có hiệu quả các hoạt động của sinh viên trong toàn tỉnh…

TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường thay mặt cho Ban Thường vụ Đoàn trường trình bày các hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2020

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ bản đồng ý với kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ Tháng Thanh niên năm 2020, đồng thời lưu ý một số trọng tâm công tác cụ thể như sau:

1. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, Đoàn niên trường cần hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đẩy mạnh triển khai các hoạt động online đảm bảo tính lan tỏa, thu hút đoàn viên tham gia.

2. Đẩy mạnh nhiều hoạt động làm cho công tác Đoàn phòng trào thanh niên đi theo chiều sâu, cụ thể hóa các nội dung hoạt động như: xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp; tính tự giác trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phấn đấu của đoàn viên; tăng cường các hoạt động học tập rèn luyện các kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên để lập thân, lập nghiệp.

3. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các hoạt động mang đặc trưng riêng của tuổi trẻ, đặc biệt là trong các hoạt động nâng cao chất lượng học Tiếng Anh, ôn thi B1 của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn - lớp, hoạt động của đoàn viện, liên chi đoàn; làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn, phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

5. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng dịch, phối hợp với các phòng ban, chức năng trong Nhà trường trong công tác phát dung dịch rửa tay, khẩu trang y tế miến phí tới đoàn viên thanh niên và người dân.    

Tin: Đoàn Thanh niên