I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng môi trường học tập và khởi nghiệp để học sinh, sinh viên của Trường Đại học Vinh có cơ hội vận dụng và thực hành kiến thức.

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng học tập và khởi nghiệp thông qua các hoạt động sinh hoạt thường xuyên do các Ban/Câu lạc bộ, đội, nhóm về học tập và khởi nghiệp triển khai.

- Tạo nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cho những người muốn rèn luyện các kỹ năng về chuyên môn, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và trong cuộc sống hàng ngày.

- Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, học viên và sinh viên tham gia, góp phần nâng cao trình độ học tập và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

- Cộng đồng học tập và khởi nghiệp VinhUni hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động, và quản lý tập trung.

- Các Ban/Câu lạc bộ, đội, nhóm về học tập và khởi nghiệp trực thuộc Đoàn Viện, Liên chi đoàn, Đoàn Trường THPT Chuyên hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban chấp hành Đoàn các Viện, Liên chi đoàn, trường THPT Chuyên, nhưng chịu sự quản lý, giám sát và quyết định của Ban Thường vụ Đoàn trường và sự cố vấn chuyên môn của các Giảng viên thuộc Viện, Liên chi đoàn, Đoàn trường THPT Chuyên.

- Các hoạt động của các Ban/Câu lạc bộ, đội, nhóm học tập và khởi nghiệp phải được xây dựng theo kế hoạch. Mọi hoạt động diễn ra trong Câu lạc bộ, đội, nhóm đều phải báo cáo với BCH Đoàn các Viện, liên chi đoàn, trường THPT Chuyên và Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Hoạt động của Ban/Câu lạc bộ, đội, nhóm học tập và khởi nghiệp được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên. Các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ được chọn lựa dựa trên một số tiêu chí:

+ Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.

+ Thúc đẩy được phong trào học tập và khởi nghiệp cho các thành viên của sinh viên trong trường.

+ Không có ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đạo đức, tư tưởng và lối sống của sinh viên.

+ Không có các nội dung xuyên tạc và vi phạm pháp luật nhà nước, an ninh quốc gia và hoạt động tôn giáo.

+ Khuyến khích các ý tưởng mới lạ về hình thức hoạt động.

+ Nội dung mang tính vui nhộn, hấp dẫn, sinh động.

III. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

- Các Ban/Câu lạc bộ, đội, nhóm học tập và khởi nghiệp hoạt động vào các buổi cố định hàng tuần (đăng ký lịch công tác theo sự hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn trường) và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn trên cơ sở sự nhất trí của Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Viện, Ban Chấp hành Đoàn các Viện, LCĐ có thể phối hợp, hợp tác với các cá nhân, các đơn vị trong và ngoài trường để tổ chức các hoạt động thường kỳ cho các Ban/Câu lạc bộ, đội, nhóm.

- Các Ban/Câu lạc bộ, đội, nhóm. tổ chức các hoạt động tập thể thu hút đông đảo thành viên tham gia như: các ngày hội học tập, khởi nghiệp trong toàn trường, các cuộc thi tài ý tưởng sáng tạo…

- Bên cạnh đó, có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa như đi picnic, cắm trại, thành lập một không gian học tập, khởi nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên:

- Ra quyết định thành lập và công nhận các Câu lạc bộ, đội, nhóm học tập, khởi nghiệp trực thuộc các Đoàn Viện, Liên chi đoàn, trường THPT Chuyên.

- Duyệt kế hoạch hoạt động của các Câu lạc bộ, đội, nhóm.

- Tuyên truyền về các Câu lạc bộ, đội, nhóm.trên các kênh thông tin.

- Sơ kết, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng các Câu lạc bộ, đội, nhóm, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.

2. Ban Chấp hành Đoàn các Viện, Liên chi đoàn, Đoàn trường THPT Chuyên:

- Đối với các đơn vị chưa có Ban/CLB, đội, nhóm về học tập, khởi nghiệp: cần tham mưu, đề xuất, lựa chọn nhân sự cho Ban Thường vụ Đoàn trường lập danh sách các Ban/CLB, đội, nhóm về học tập, khởi nghiệp thuộc đơn vị mình.

- Đối với các đơn vị đã có có Ban/CLB, đội, nhóm: cần rà soát, kiện toàn đội ngũ quản lý phù hợp, có thời gian cống hiến lâu dài cho sự phát triển của đơn vị.

- Gửi danh sách Ban/CLB, đội, nhóm và các thông tin truyền thông vào địa chỉ Hoctapkhoinghiep.vinhuni@gmail.com trước 09h00’ ngày 15/03/2020 (theo mẫu gửi kèm).

3. Các Ban/CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn các Viện, Liên chi đoàn, trường THPT Chuyên

- Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện.

- Thiết kế logo, hình ảnh nhận diện, xây dựng fanpage facebook, nhóm facebook để hoạt động.

- Truyền thông, triển khai rộng rãi cho đoàn viên thanh niên toàn trường tham gia đăng tin bài, chia sẻ kinh nghiệm học tập, khởi nghiệp tại fanpage:

Cộng đồng học tập và khởi nghiệp VinhUni”

https://www.facebook.com/HoctapvaKhoikhiepVinhUni/

Đồng thời chọn cử 01 đồng chí đại diện cho Ban/Câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia vào Ban quản trị Page và chịu trách nhiệm truyền thông, kết nối giữa đơn vị mình và cộng đồng học tập, khởi nghiệp chung của Nhà trường.

- Báo cáo kết quả hoạt động cho Ban Thường vụ, Ban Chuyên môn của Đoàn trường, trực tiếp đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Phó Bí thư Đoàn trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức xây dựng cộng đồng học tập và khởi nghiệp VinhUni năm học 2019 - 2020. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn Viện, Liên chi đoàn, phối hợp với các Câu lạc bộ triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Xem File đính kèm!