Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các Đoàn Viện, liên chi đoàn, chi đoàn, Đoàn trường THPT Chuyên thông báo đến tận các ĐVTN đồng loạt thực hiện mặc đồng phục áo thanh niên Việt Nam, đeo phù hiệu khi đến trường vào các ngày Thứ Hai đầu tuần và trong tuần cao điểm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện:

- Tất cả các thứ Hai đầu tuần trong Tháng Thanh niên từ khi công văn này ban hành.

- Tuần cao điểm 26/3: Bắt đầu từ buổi sáng ngày 23/3/2020 (Thứ Hai) đến hết ngày 27/3/2020 (Thứ Sáu).

Đề nghị Ban Chấp hành các đoàn viện, liên chi đoàn chủ trì và phối hợp với các liên chi hội sinh viên thông báo cụ thể, chỉ đạo các đồng chí bí thư chi đoàn, lớp trưởng quán triệt, phổ biến cho đoàn viên thanh niên biết và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Đây là một trong những căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ Đoàn trường đánh giá, xếp loại thi đua trong Tháng Thanh niên 2020./.