- Truyền thông, thông báo cho toàn thể ĐVTN tất cả các kênh: mạng xã hội, website, page, nhóm facebook, tuyên truyền, khẩu hiệu, phướn áp phíc...  thường xuyên, hằng ngày

- Triển khai cho các Đoàn viện, Liên chi đoàn, Đoàn cơ sở lập các Đội Sinh viên tình nguyện phản ứng nhanh trong trường hợp cần thiết, đồng thời báo cáo gửi về Đoàn trường trước 15h00 hằng ngày công tác tổ chức, theo dõi, triển khai trong đơn vị liên quan đến dịch.

- Phối hợp với Nhà trường tổ chức phát hơn 1.000 dung dịch rửa tay Greencare trong và ngoài trường.

- Ngày 1/3/2020, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường đã phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An ra quân hoạt động Chủ Nhật Xanh - Bảo vệ môi trường và triển khai cấp phát hơn 1.500 khấu trang đạt chuẩn của Bộ Y tế tại các địa bàn trên thành phố

- Ngày 2/3/2020, Ra quân Tháng Thanh niên, triển khai các hoạt động trực tiếp tuyên truyền công tác phòng dịch tới toàn thể các bạn sinh viên, đồng thời tiến hành xịt sát khuẩn, vệ sinh tay đúng cách và phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tại trường.

- Tất cả các băng rôn, phướn và poster cung cấp thông tin, hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng dịch tại trường đã được treo khắp mọi nơi tại trường....

- Ngoài các hoạt động cấp Trường nêu trên, các Đoàn Viện, Liên chi đoàn, chi đoàn đã  đồng lòng, tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch như Liên chi Đoàn khoa Luật tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân; Đoàn Viện Sư phạm Tự nhiên, Đoàn Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường tổ chức nghiên cứu hỗ trợ công tác sản xuất các sản phẩm, dung dịch rửa tay; LCĐ khoa Xây dựng tổ chức thiết kế các băng rôn, tơ rơi để tuyên truyền...

- Luôn luôn nhận thức rõ "Chống dịch như chống giặc", Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường sẽ luôn luôn chủ động, tích cực, nhưng không chủ quan để đảm bảo phối hợp với Nhà trường, cộng đồng chung tay chiến thắng dịch bệnh.

Một số hình ảnh hoạt động: