TS. Thiều Đình Phong - UV BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn trường tham gia hiến máu. Ảnh: CCV

Với ý nghĩa "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", đây được xem là hành động thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của các đoàn viên thanh niên Đại học Vinh.  Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 – năm 2019 là hoạt động thiết thực chào mừng Tháng thanh niên 2019.

Chương trình hiến máu thu hút hơn 500 sinh viên tham gia. Ảnh:CCV

Tại chương trình, hơn 500 cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên Nhà trường đã tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả thu được hơn 250 đơn vị máu an toàn.

Một số hình ảnh Chương trình:

Tin bài: Văn phòng Đoàn Trường