Thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982  -  20/11/2018), hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019), nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng, Trường Đại học Vinh tổ chức Giải quần vợt “VinhUni Open” 2018. Thông qua Giải, Nhà trường kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, vận động viên tham dự giải và các tập thể, cá nhân trong Trường cùng chung tay, góp sức chăm lo cho học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn bộ kinh phí do các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân hảo tâm, vận động viên tài trợ đều được trao trực tiếp bằng học bổng cho HSSV nghèo vượt khó. Để thực hiện được mục đích, ý nghĩa của Giải đấu, hỗ trợ hiệu quả cho HSSV khó khăn, Nhà trường triển khai việc xét chọn học bổng như sau:

1. Đối tượng, số lượng và giá trị học bổng

1.1. Đối tượng:

- Là HSSV hệ chính quy hiện đang học tập trung tại Trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện, trong năm học 2018 - 2019 chưa nhận được học bổng tài trợ nào có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên.

- Ưu tiên HSSV con mồ côi cả cha lẫn mẹ; HSSV mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không đủ sức khỏe để lao động; HSSV bị thiệt hại do lũ lụt, bị tai nạn, rủi ro đột xuất; HSSV hoàn cảnh khó khăn chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2018-2019.

1.2. Số lượng:

TT

Đơn vị

Số suất giới thiệutối đa

1.

Viện SP Tự nhiên

08

2.

Viện SP Xã hội

08

3.

Viện KHXH&NV

07

4.

Viện CN HS-MT

06

5.

Viện KT&CN

13

6.

Viện NN&TN

08

7.

Khoa Luật

18

8.

Khoa Kinh tế

18

9.

Khoa Xây dựng

08

10.

Khoa Giáo dục

18

11.

Khoa SP Ngoại ngữ

10

12.

Khoa GD Thể chất

04

13.

Khoa GD Quốc phòng

06

14.

Trường THPT Chuyên

05

15.

Trường THSP

03

 

Tổng

140


1.3. Giá trị học bổng:

Giá trị mỗi suất học bổng dự kiến từ 01 đến 02 triệu đồng. Trong quá trình triển khai, Nhà trường căn cứ số lượng kinh phí tài trợ, số HSSV khó khăn do các đơn vị đề xuất, hoàn cảnh của từng HSSV để quyết định giá trị và số suất học bổng.

2. Hồ sơ xét duyệt

- Tờ khai của HSSV dự xét (theo mẫu gửi kèm công văn);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh có chứng nhận của chính quyền địa phương và các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

- Biên bản họp xét kèm theo danh sách HSSV được đề nghị, có xác nhận của lãnh đạo khoa, viện, trường trực thuộc. Danh sách HSSV được xếp theo thứ tự ưu tiên theo đối tượng và gồm các cột: TT, họ và tên, ngày sinh, lớp, quê quán, hoàn cảnh, điện thoại.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: 16h00’ ngày 08/11/2018 (thứ Tư).

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà Ao (Chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại: 02 38 37 33 666, di động 0948 521 266).

Bản mềm hồ sơ đề nghị gửi qua hộp thư: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu trưởng các viện, khoa, trường trực thuộc triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.