Tại buổi lễ, vì điều kiện thời gian không cho phép, Nhà trường sẽ trao tượng trưng cho một số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là tân sinh viên khóa 59 và những học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng nặng nề vì đợt lũ lụt vừa qua (đã được thông báo cụ thể cho từng cá nhân). Những học sinh, sinh viên còn lại có tên trong danh sách sẽ được trao trực tiếp cho các em, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thông báo sau.

Quyết định và danh sách học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng tài trợ dịp khai giảng năm học 2018 - 2019:

Quyết định và danh sách học bổng tài trợ đầu năm

Quyết định và danh sách học bổng GBI

Quyết định và danh sách học bổng của GS. Hồ Tấn Nhựt

Quyết định và danh sách học bổng Đồng hành