1. Đối tượng, số lượng, giá trị học bổng

Là học sinh khối lớp 12 Trường THPT Chuyên, sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Vinh hiện đang học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai, thỏa mãn các tiêu chí sau:

- Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

- Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên.

- Những sinh viên khóa 57 đã được nhận học bổng này trong năm 2018, nếu đáp ứng các yêu cầu trên vẫn có thể nộp hồ sơ dự xét.

- Số lượng, giá trị học bổng:

+ Học bổng dành cho sinh viên: 10 suất, dự kiến 3.000.000 đồng/suất;

+ Học bổng dành cho học sinh: 06 suất, dự kiến 1.500.000 đồng/suất.

- Tổng kinh phí trao học bổng: Dự kiến 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng).

2. Hồ sơ dự xét

- Học sinh, sinh viên hoàn thành hồ sơ theo mẫu (gửi kèm công văn);

- Nạp bản sao (không cần công chứng) các giấy chứng nhận gồm: Bảng điểm các học kỳ (hoặc kết quả thi THPT Quốc gia); Các giấy chứng nhận khác (nếu có) như: sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận hoàn cảnh, giấy khen hoạt động đoàn thể, tình nguyện…

- Nạp 01 ảnh màu cỡ 4x6.

3. Quy trình, thủ tục

- Các viện, khoa, trường THPT Chuyên thông báo cho những học sinh, sinh viên đáp ứng các yêu cầu nêu trên được biết và nạp hồ sơ tham gia dự xét; tập hợp, xác nhận hồ sơ và lập danh sách học sinh, sinh viên gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 16h00’ ngày 31 tháng 3 năm 2019.

- Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên sơ tuyển hồ sơ, báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường và chuyển cho đại diện Quỹ Học bổng “Đồng hành” xét chọn.

- Sau khi có kết quả xét chọn, Quỹ Học bổng “Đồng hành” sẽ chuyển danh sách và kinh phí để Trường Đại học Vinh ban hành quyết định và tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Chuyên viên Hồ Thị Dung, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, điện thoại: 0238.3733666, 0948.521266, email: hotrosinhvien@vinhuni.du.vn.

Công văn triển khai

Mẫu hồ sơ