1. Đối tượng, điều kiện xét cấp học bổng

1.1. Đối tượng: HSSV hệ chính quy hiện đang học tập trung tại trường, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện.

1.2. Việc xét chọn được thực hiện theo các tiêu chí với thứ tự ưu tiên như sau:

- HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: gia đình gặp rủi ro đột xuất, khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, thảm họa môi trường...

- HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu chính thức, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- HSSV là người khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo;

- HSSV thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng đặc biệt khó khăn;

- HSSV mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động để nuôi sống gia đình;

- Các đối tượng HSSV có hoàn cảnh khó khăn khác...

1.3. Điều kiện xét cấp học bổng:

- Trước và trong kỳ xét học bổng sinh viên phải đảm bảo đăng ký đủ 14 tín chỉ/1 học kỳ (trường hợp ít số tín chỉ hơn phải có lý do chính đáng).

- Xếp loại rèn luyện/hạnh kiểm đạt từ khá trở lên.

- Trong năm 2018 HSSV chưa nhận học bổng tài trợ nào có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên.

- Không vi phạm pháp luật; không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

- Được đề nghi xét trao và có hồ sơ hợp lệ theo quy định.   

2. Số suất và mức học bổng

2.1. Số suất học bổng:

- Dự kiến số suất các đơn vị giới thiệu tối đa:

TT

Khoa/Viện/Trường trực thuộc

Số suất tối đa

Ưu tiên

1

Viện Sư phạm Tự nhiên

10

 

2

Viện Sư phạm xã hội

10

 

3

Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

25

Ngành Du lịch 15 suất

4

Viện Kỹ thuật, Công nghệ

20

 

5

Viện Công nghệ Hóa, Sinh, Môi trường

10

 

6

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

12

 

7

Khoa Luật

20

 

8

Khoa Kinh tế

27

Ngành Kế toán và QTKD: 20 suất

9

Khoa Xây dựng

15

 

10

Khoa Giáo dục

18

 

11

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

15

 

12

Khoa Giáo dục Thể chất

04

 

13

Khoa Giáo dục Quốc phòng

04

 

14

Trường Trung học phổ thông Chuyên

10

 

Tổng cộng

200

 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Nhà trường căn cứ số lượng thực tế của các khoa, viện, trường trực thuộc đề xuất; hoàn cảnh của HSSV và kinh phí được tài trợ để quyết định số suất học bổng. 

2.2. Mức học bổng: 1.000.000 đồng/suất (Một triệu đồng).

3. Quy trình và hồ sơ xét duyệt

3.1. Quy trình:

- Các khoa, viện, Trường THPT Chuyên thông báo cho HSSV các lớp về đối tượng, điều kiện, quy trình xét cấp học bổng tài trợ.

- Tổ chức xét duyệt từ lớp; lớp lập danh sách gửi về để khoa, viện, trường trực thuộc họp xét và lập danh sách đề nghị xét duyệt gửi Nhà trường kèm theo biên bản họp Hội đồng của khoa, viện, trường trực thuộc.

- Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tập hợp hồ sơ, phối hợp với nhà tài trợ, Phòng Công tác chính trị - HSSV rà soát, xét chọn, tham mưu cho Nhà trường ra quyết định cấp học bổng và tổ chức cấp phát cho HSSV.

3.2. Hồ sơ dự xét:

- Tờ khai của HSSV (theo mẫu), có xác nhận của khoa, viện, trường trực thuộc;

- Bản sao các giấy tờ xác minh hoàn cảnh theo quy định:

+ Đối với HSSV thuộc các đối tượng đã được hưởng chế độ chính sách tại Trường thì có xác nhận của khoa, viện, trường THPT Chuyên qua kiểm tra hồ sơ.

+ Đối với HSSV chưa được hưởng các chế độ chính sách (chưa có hồ sơ ưu tiên tại Trường) thì nộp giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với các đối tượng dự xét.

- Biên bản họp xét kèm theo danh sách HSSV được đề nghị có xác nhận của lãnh đạo khoa, viện, trường trực thuộc. Danh sách HSSV được xếp theo thứ tự ưu tiên theo đối tượng và gồm các cột: TT, họ và tên, ngày sinh, lớp, hoàn cảnh, quê quán (tỉnh), kết quả học tập, rèn luyện (năm học 2017-2018 hoặc kết quả tuyển sinh năm 2018), điện thoại liên hệ. 

4. Thời gian, địa điểm

4.1. Nạp hồ sơ xét học bổng:

- Thời gian: Viện Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế nạp hồ sơ dự xét trước 16h00’ ngày 13/9/2018 (thứ Năm). Các đơn vị còn lại nạp hồ sơ trước 10h00’ ngày 21/9/2018 (thứ Sáu);

- Địa điểm nộp: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (qua chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại 02383733666, DĐ: 0948.521266), 01 bản mềm gửi file qua địa chi email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

4.2. Trao học bổng:

- Sinh viên thuộc Viện Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh (Khoa Kinh tế) được trao tại Chương trình giao lưu “Nghĩa tình Xứ Nghệ”, từ 19h30’ ngày 14/9/2018 tại Hội trường A.

- Sinh viên các ngành còn lại trao tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019, từ 19h30’ ngày 25/9/2018 tại Science Square Trường Đại học Vinh.

5. Một số lưu ý

5.1. Các khoa, viện, Trường THPT Chuyên phổ biến cho toàn bộ HSSV biết, hướng dẫn cho các lớp triển khai xét chọn, giới thiệu HSSV theo đúng đối tượng, tiêu chí và thứ tự ưu tiên như trên. Việc xét chọn được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng và không để sót các đối tượng HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5.2. Đối với những HSSV đã có hồ sơ theo các đối tượng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hồ sơ HSSV khó khăn lưu ở khoa, viện, Trường THPT Chuyên và Nhà trường phù hợp với các tiêu chí nêu trên, yêu cầu Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận danh sách HSSV của đơn vị mình theo đối tượng, không để HSSV phải nạp thêm giấy tờ và đi lại phiền hà.

5.3. Các đơn vị trong toàn trường thực hiện triệt để chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về "không để HSSV phải bỏ học, thôi học vì lý do không có khả năng đóng học phí và đảm bảo cuộc sống tối thiểu". Phát động trong cán bộ, viên chức, HSSV, cựu người học quan tâm, có các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ, động viên kịp thời các đối tượng HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ “bạn giúp bạn” một cách bài bản, thiết thực, kịp thời, tập trung hỗ trợ trên các mặt học tập, rèn luyện, sinh hoạt nhằm giúp các đối tượng HSSV khó khăn nhanh chóng ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn để học tốt, rèn luyện tốt. Đặc biệt quan tâm, có các hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực đối với các đối tượng như: HSSV bị thiệt hại do lũ lụt; HSSV bị tai nạn, ốm đau; sinh viên nước ngoài; HSSV thuộc các huyện nghèo; các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi; sinh viên học tập tại các cơ sở xa cơ sở chính của Trường; sinh viên khóa 59... Kịp thời báo cáo về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) các trường hợp HSSV đặc biệt khó khăn để Nhà trừng có các hình thức hỗ trợ thiết thực, kịp thời.

Yêu cầu Trưởng các viện, khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Công văn triển khai

Mẫu đơn xét cấp học bổng