1. Nội dung chương trình 

1.1. Hai bên phối hợp tổ chức thi cho sinh viên và đánh giá về các học phần mà phía FPT chia sẻ, chuyển giao trong đào tạo sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

1.2. Giao lưu, chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu về chương trình thực tập sinh tạo nguồn và phỏng vấn tuyển chọn sinh viên ngành Công nghệ thông tin có nguyện vọng tham gia chương trình.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

2.1. Thời gian: 

- Ngày 17, 18/4/2019: Nội dung 1 (1.1 và 1.2).

- Tối 18/4/2019: Giao lưu, chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

- Ngày 19/4/2019: Giới thiệu và tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh tạo nguồn năm 2019.

2.2. Địa điểm:

- Thi tại các phòng học nhà A và phòng máy tính.

- Chương trình giao lưu: Giảng đường A4.201 Trường Đại học Vinh.

3. Đối tượng, số lượng sinh viên tham dự

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin mong muốn được đào tạo, thực tập và làm việc tại FPT. Ưu tiên sinh viên năm cuối, năm áp cuối.

4. Phân công thực hiện

4.1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Chủ trì phối hợp với Công ty FPT Software Đà Nẵng và các đơn vị liên quan truyền thông, phối hợp tổ chức chương trình hiệu quả, an toàn, đúng kế hoạch;

- Phối hợp với Viện Kỹ thuật & Công nghệ điều động và quản lý sinh viên tham gia chương trình; phối hợp Công ty FPT Software Đà Nẵng tổ chức hiệu quả chương trình;

- Tham mưu để Trường Đại học Vinh và Công ty FPT Software Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và triển khai các hoạt động hợp tác.

4.2. Viện Kỹ thuật và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức thi cho sinh viên và đánh giá về các học phần mà phía FPT chia sẻ, chuyển giao.

- Thông báo đến tận sinh viên biết và điều động sinh viên đúng đối tượng, số lượng tham gia chương trình;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm theo kế hoạch.

- Cử lãnh đạo viện và các cán bộ liên quan tham dự chương trình; cử trợ lý quản lý sinh viên lập danh sách, điểm danh, quản lý sinh viên trong suốt thời gian tổ chức các nội dung của chương trình.

- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức chương trình trình Nhà trường thẩm định, phê duyệt.

4.3. Phòng Quản trị và Đầu tư:

- Bố trí địa điểm tổ chức, chuẩn bị hệ thống âm thanh, màn hình chiếu cho chương trình theo kế hoạch.

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau chương trình.

4.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Thẩm định dự toán; cấp kinh phí hỗ trợ tổ chức chương trình sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.