1. Đơn vị, số lượng tuyển dụng

TT

Tên đơn vị

Số lượng

1.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)

20

2.

Công ty Aleron (Tập đoàn Hong Fu)

50

3.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

10

4.

Công ty Vietravel (Chi nhánh Nghệ An)

10

5.

Công ty TNHH Prex Vinh

40

6.

Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An

22

7.

VNPT - Vinaphone thành phố Vinh

08

8.

Trung tâm Anh ngữ Newstar

20

9.

Trung tâm Anh ngữ London

05

2. Đối tượng, số lượng sinh viên tham gia

2.1. Đối tượng:

- Đối tượng dự tuyển: Sinh viên năm cuối các ngành Ngoại ngữ, Kinh tế, Luật, Du lịch, Công nghệ thực phẩm...

- Đối tượng được tư vấn: Các sinh viên khác có nhu cầu.

2.1. Số lượng sinh viên tham gia tư vấn, tuyển dụng:

TT

Đối tượng sinh viên

Số lượng điều động

Khóa 56

Khóa khác

1.

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

200 SV

Tham gia theo nhu cầu, ưu tiên SV khóa 57

2.

Khoa Kinh tế (ngành TCNH, QTKD…)

150 SV

3.

Khoa Luật

100 SV

4.

Viện KHXH&NV (ngành Du lịch)

30 SV

5.

Viện CN HS-Môi trường (ngành Hóa TP)

20 SV

3. Nội dung chương trình 

3.1. Phần tư vấn chung:

- Chuyên gia nhân sự của các doanh nghiệp cung cấp bức tranh về việc làm, xu hướng nghề nghiệp; tư vấn, hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên về các kỹ năng tham gia ứng tuyển như: kỹ năng tìm việc, hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển, viết CV, kỹ năng phỏng vấn, đàm phán,…

- Đại diện từng nhà tuyển dụng trao đổi, chia sẻ những thông tin cơ bản về môi trường làm việc, các chế độ đãi ngộ, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc cho sinh viên.

3.2. Phần phỏng vấn, tuyển dụng:

- Đại diện doanh nghiệp phát tờ khai và phỏng vấn, tuyển chọn trực tiếp ứng viên tại các bàn tuyển dụng.

- Thông báo ứng viên trúng tuyển, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để làm việc.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

4.1. Thời gian: 01 buổi, từ 13h30’ ngày 18/4/2019 (thứ Năm).

4.2. Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất; xây dựng chương trình; phối hợp truyền thông, điều động sinh viên; điều hành chương trình; cập nhật tình hình sinh viên trúng tuyển; chuẩn bị văn bản ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp…

- Chỉ đạo lực lượng vệ sĩ làm tốt công tác an ninh trong thời gian tổ chức chương trình.

- Lập dự toán trình Nhà trường thẩm định và phê duyệt, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

5.2. Phòng Quản trị và Đầu tư:

- Chuẩn bị Hội trường A với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hòa; cung cấp nguồn điện thuận tiện cho việc phỏng vấn tại sảnh trước Hội trường A;

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau chương trình.

5.3. Phòng Kế hoạch Tài chính:

- Thẩm định dự toán; cấp kinh phí hỗ trợ tổ chức chương trình sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

5.4. Trưởng các khoa, viện và các đơn vị liên quan:

- Thông tin, truyền thông cho sinh viên, cựu sinh viên biết và tham gia chương trình theo kế hoạch.

- Cử đại diện lãnh đạo và trợ lý quản lý sinh viên tham dự chương trình.

- Thông báo, điều động sinh viên tham gia chương trình theo đúng đối tượng và lập danh sách gửi về Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước 10h00’ ngày 18/4/2019; thông tin cho cựu sinh viên, sinh viên chuẩn bị và tham gia ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng; quản lý sinh viên trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

Mọi thông tin đề nghị trực tiếp liên hệ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0868504678 (chuyên viên Nguyễn Ngọc Quyến), email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

Công văn tổ chức