Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 18/10/2018, Trường Đại học Vinh tổ chức họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2018. Trong số 361 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, có 5 sinh viên ngành Kế toán khóa 56 tốt nghiệp sớm một năm; ngoài phấn đấu học tập tốt, các bạn sinh viên tốt nghiệp sớm còn có kết quả rèn luyện toàn diện ở Trường Đại học Vinh.

TT

Họ và tên

Lớp

Điểm

TBC

Xếp loại

Thành tích đạt được

1

Nguyễn Thị Hà Ngọc Thành

K56B9

3.72

Xuất sắc

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2015-2016

- Danh hiệu Sinh viên Xuất sắc năm học 2016-2017, 2017-2018

- Danh hiệu Nữ sinh tiêu biểu 2017

- Giấy khen của Đoàn trường về thành tích tham gia hội đồng diễn TDTT Tỉnh Nghệ An năm 2018

- Kết nạp Đảng năm 2018

2

Hồ Thị Thắm

K56B11

3.70

Xuất sắc

- Danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2015-2016

- Danh hiệu Sinh viên Xuất sắc năm học 2016-2017, 2017- 2018

- Danh hiệu Nữ sinh tiêu biểu 2017

- Giấy khen của Đoàn trường về thành tích tham gia hội đồng diễn TDTT Tỉnh Nghệ An năm 2018

- Kết nạp vào Đảng năm 2018

3

Đậu Thị Thủy

K56B11

3.59

Giỏi

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2016-2017, 2017-2018

- Giấy khen của Đoàn trường về thành tích tham gia hội đồng diễn TDTT Tỉnh Nghệ An năm 2018

4

Trần Thị Trinh

K56B4

3.14

Khá

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2017-2018

5

Đặng Thị Tuyết

K56B4

2.97

Khá

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2017-2018

Sinh viên Nguyễn Thị Hà Ngọc Thành - Lớp K56B9 Kế toán trong giờ tự học

- Đào tạo theo học chế tín chỉ tạo điều kiện cho sinh viên hoàn toàn chủ động xây dựng kế hoạch học tập, thời gian học tập của mình. Vì vậy, những sinh viên xác định được mục tiêu, quyết tâm, có phương pháp học tập tốt, chắc chắn sẽ rút ngắn được thời gian học tập và giảm kinh phí cho gia đình.

- Tốt nghiệp sớm sẽ giúp các em có nhiều cơ hội để phát triển, khẳng định bản thân mình, các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao những sinh viên tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khóa học, bởi đây là những sinh viên có năng lực biết xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, biết tận dụng thời gian học tập.


Nhà trường phát bằng tốt nghiệp ngay cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 (tháng 10/2018) từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018, tại Phòng Đào tạo (tầng 1, Nhà Điều hành - Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An).

- Sinh viên đi nhận bằng tốt nghiệp: Mang theo chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên.

- Phát bằng tốt nghiệp cho người nhận thay có giấy ủy quyền theo quy định.

Phòng Đào tạo