CDIO - Bước đột phá trong phát triển chương trình đào tạo của Đại học Vinh (Lớp 54B Báo chí)

Đại học Vinh - Tình yêu qua từng thế hệ (Đội Nhiệt huyết - Lớp 55B4 Luật học)

Sinh viên tình nguyện khoa Kinh tế - Đại học Vinh (Đội tình nguyện khoa Kinh tế - VEC)

Đại học Vinh trong K57 chúng tôi là... (Lớp 57A6 - khoa sư phạm Ngữ Văn)

FLD'S SPIRIT (LCĐ - LCHSV Khoa SP Ngoại ngữ)

Trường Vinh, nơi con lựa chọn (Đội Truyền Thông Đoàn Thanh niên Trường Đại học Vinh - CCV)

Tháng 4 ở lại! (Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh)

Trường Đại học Vinh - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ (Đội Truyền thông Đoàn Thanh niên Trường Đại học Vinh - CCV)


Những trái tim Việt Nam (Câu lạc bộ Truyền thông Đại học Vinh - VUMC)


Video Clip  dự thi - K55 Liên thông Luật học


Video Clip dự thi - Nguyễn Văn Kiển (56B2 Việt Nam học)