1. Nội dung tư vấn

- Giới, giới tính và bình đẳng giới;

- Tình bạn, tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình;

- Sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và lạnh mạnh, vấn đề xâm hại tình dục và cách phòng tránh;

- Ngoài nội dung do các chuyên gia báo cáo, chương trình còn có phần hỏi đáp, tư vấn và trả lời trực tiếp những băn khoăn, thắc mắc của học sinh, sinh viên.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn thể nữ sinh viên khóa 60 đang học tập trung tại Trường và nữ sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên.

- Các đối tượng khác quan tâm đến chương trình.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

TT

Thời gian

Viện/khoa

Địa điểm

1.

Tối 08/10/2019

Viện Sư phạm Tự nhiên, Khoa Giáo dục, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

Hội trường A

2.

Chiều 09/10/2019

Trường THPT Chuyên

Hội trường A

3.

Tối 09/10/2019

Khoa Kinh tế, Khoa Xây dựng

Hội trường A

4.

Tối 10/10/2019

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Sư phạm Xã hội, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, khoa Luật

Hội trường A

Công văn thực hiện