I. Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản tại Ngân hàng

Thời gian tổ chức vận động, quyên góp dự kiến là 45 ngày, kể từ ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi (từ 17/3 đến 30/4/2020).

1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Ba Đình

- Tên Tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Số Tài khoản VND: 12610001122666

- Số Tài khoản USD: 12610370000666

- Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Ba Đình.

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Thủ đô:

- Tên Tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Số tài khoản: 1483201009159

- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Thủ đô.

3. Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Tên Tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Số tài khoản: 001.1.00.1932418

- Tại: Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

(Đề nghị ghi rõ nội dung chuyển tiền ủng hộ: Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19)

II. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt

Thời gian tổ chức vận động, quyên góp dự kiến là 45 ngày, kể từ ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi (từ 17/3 đến 30/4/2020).

- Phòng Kế hoạch - Tài chính (109, 111), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội

- Điện thoại: 0243 8256326; 0243 8256536

- Đ/c Đinh Thị Thúy Ngân, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: 0904.321618

(Đề nghị ghi rõ nội dung chuyển tiền ủng hộ: Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19)

III. Ủng hộ bằng tin nhắn

Thời gian tiếp nhận tin nhắn đóng góp: Từ 00h00 ngày19/3/2020 đến 24h00 ngày 18/6/2020.

- Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng).

- Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng nhân n lần.

Hãy chung tay đẩy lùi Covid-19!