Tham dự và chủ trì Hội nghị có TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV; TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường, đồng Chủ trì Hội nghị, Cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, Hành chính Tổng hợp, Đảm bảo chất lượng, Quản trị và Đầu tư, Y tế, Thư viện, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trợ lý Quản lý sinh viên các viện, khoa và 512 Lớp trưởng, Bí thư các lớp sinh viên hệ đào tạo chính quy trong toàn Trường.

Tại buổi Hội nghị, ThS. Hoàng Ngọc Diệp - Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV đã báo cáo tình hình sinh viên toàn trường trong thời gian qua và triển khai công tác sinh viên trong thời gian tới; TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường triển khai các nội dung liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong học kì 1 năm học 2018 - 2019.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đơn vị liên quan và các câu hỏi của các bạn sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư đại diện cho 256 lớp sinh viên chính quy trong toàn Trường, đưa vào biên bản Hội nghị để ban hành thành các công văn, kế hoạch triển khai trong toàn Trường.

Cũng tại buổi Hội nghị, Nhà trường đã trao học bổng thủ khoa đầu vào năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Lục Thị Doanh, lớp 60 Sư phạm Ngữ Văn, đạt điểm tuyển sinh 30.5 điểm, với mức học bổng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), Kinh phí trích từ nguồn tài trợ của PGS.TSKH.NGƯT Nguyễn Xuân Tuyến ủng hộ thông qua Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh.

Kết thúc Hội nghị, Nhà trường tin tưởng các bạn sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư các lớp sinh viên hệ đào tạo chính quy trong toàn Trường sẽ tiếp thu tốt các nội dung mà Nhà trường đã quán triệt để triển khai tới các lớp sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

ThS. Hoàng Ngọc Diệp - Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV báo cáo công tác sinh viên trong thời gian qua và triển khai một số nội dung liên quan đến công tác học sinh, sinh viên trong thời gian tới.

TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường triển khai công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 - 2020.

 ThS. Lê Công Đức - Giám đốc TT Dịch vụ, HTSV & QHDN công bố quyết định và trao học bổng thủ khoa đầu vào năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Lục Thị Doanh, lớp 60 Sư phạm Ngữ Văn

Đại biểu sinh viên đặt câu hỏi cho các đơn vị trong Trường

 TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV, Chủ trì Hội nghị tổng kết, kết luận Hội nghị

Tin, ảnh: Phòng CTCT-HSSV