Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Theo đó, trong buổi sáng ngày 05/6/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Trong buổi sáng cùng ngày, Trường Đại học Vinh kết nối đường truyền trực tiếp Lễ phát động Cuộc thi tại điểm cầu Hà Nội.

Tham dự và chủ trì buổi lễ phát động tại Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Thiều Đình Phong - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên; TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV; cùng các đại biểu trong BTV Đoàn Thanh niên, cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý Quản lý sinh viên các viện, khoa đào tạo và 150 đại biểu đoàn viên, sinh viên.

Với mục đích tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) theo Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong học tập, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong dạy và học, Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 sẽ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên, sinh viên của Nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh mục đích, vai trò ý nghĩa của Cuộc thi trong giai đoạn hiện nay, mong muốn các em học sinh, sinh viên tham gia tích cực, đồng thời chính thức phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 tại Trường Đại học Vinh.

Một số hình ảnh tại lễ phát động:

Các đại biểu tham dự buổi Lễ phát động

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát động cuộc thi tại Trường Đại học Vinh

Sinh viên tham dự đăng nhập trang web trực tuyến và tham dự cuộc thi

Toàn cảnh buổi Lễ phát động

Tin và ảnh: Phòng CTCT-HSSV