Thời gian thi tuyển từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 05/11/2018

Sinh viên có nguyện vọng tham gia bổ sung, vui lòng đăng ký vào link: http://bit.ly/tuanviet-careeronline

để dự thi và đạt những giải thưởng có giá trị cùng cơ hội được làm việc tại Tuấn Việt sau khi tốt nghiệp ra trường.