1. Đơn vị Tài trợ: Trung tâm Aicat Arava (Israel).

2. Đối tượng: Các nhóm sinh viên và cựu sinh viên (từ 2 người trở lên) đang và đã thực tập Nông nghiệp tại Trung tâm Aicat (Israel) từ năm thứ 2 trở đi; hiện có dự án hoặc kế hoạch sáng tạo khởi nghiệp như kinh doanh nông nghiệp, thành lập farm (đảm bảo tính khả thi và có thể triển khai, phát triển tại Việt nam).

3. Số lượng: 50 suất, giá trị 5000 USD/suất.

4. Thời gian đăng ký đợt đầu: Trước ngày 01 tháng 02 năm 2021.

5. Liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, Nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948.521266 (Ms. Dung).