I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các hoạt động được tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn; HSSV có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh xa về quê đón Tết; đồng bào nghèo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020phấn khởi, vui tươi, ấm cúng; góp phần thực hiện tốt chủ trương “Tết vì người nghèo”.

- Đây là các hoạt động xã hội lớn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, viên chức và HSSV Trường Đại học Vinh.

- Chương trình tổ chức an toàn, tiết kiệm, ấm cúng, phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần nhân văn, tính cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Ngoài sự đóng góp của cán bộ, viên chức trong nhà trường, chương trình còn kêu gọi sự ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1. Chương trình “Tết ấm cho HSSV”

1.1. Nội dung:

Nhà trường tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV ở xa về quê đón Tết đầm ấm cùng gia đình.

1.2. Đối tượng, tiêu chí xét chọn:

- Đối tượng: HSSV hệ chính quy hiện đang học tập trung tại trường, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện; HSSV thường trú tại các tỉnh cách xa Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Thứ tự ưu tiên trong xét hồ sơ:

+ HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động để nuôi sống gia đình;

+ HSSV có bố hoặc mẹ qua đời hoặc gặp rủi ro nghiêm trọng trong năm;

+ HSSV con hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng đặc biệt khó khăn;

+ HSSV là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; HSSV bị tai nạn rủi ro đột xuất, có hoàn cảnh khó khăn;

+ HSSV là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc vùng sâu, vùng xa thuộc hộ cận nghèo;

+ HSSV con các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn;

+ HSSV con hộ nghèo (không thuộc các đối tượng trên);

+ HSSV thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học;

+ HSSV thường trú tại các tỉnh cách xa Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn;

+ Các đối tượng HSSV có hoàn cảnh khó khăn khác...

1.3. Số lượng:

Căn cứ vào số lượng HSSV học tập trung, tỷ lệ HSSV có hoàn cảnh khó khăn, hộ khẩu thường trú của HSSV, Nhà trường dự kiến phân bổ chỉ tiêu như sau:

TT

Đơn vị

Số suất xét

tối đa

1

Khoa Kinh tế

60

2

Khoa Luật

40

3

Khoa Giáo dục

45

4

Khoa Xây dựng

25

5

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

33

6

Khoa Giáo dục Thể chất

04

7

Khoa Giáo dục Quốc phòng

06

8

Viện Sư phạm Tự nhiên

20

9

Viện Sư phạm Xã hội

15

10

Viện Kỹ thuật - Công nghệ

45

11

Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

20

12

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

25

13

Viện Khoa học xã hội & Nhân văn

20

14

Trường THPT Chuyên

05

15

Trường Thực hành sư phạm

05

 

Tổng số suất (dự kiến)

368

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Nhà trường sẽ căn cứ số lượng thực tế các khoa, viện, trường trực thuộc đề xuất; hoàn cảnh của từng HSSV và số tiền học bổng, quà tặng quyên góp được để quyết định số HSSV được tặng quà. 

- Giá trị mỗi suất quà: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng); tổng kinh phí trao quà dự kiến: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

1.4. Quy trình xét chọn:

- Các viện, khoa, trường trực thuộc căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, phổ biến cho toàn bộ HSSV biết, hướng dẫn cho các lớp triển khai xét chọn, giới thiệu HSSV theo đúng đối tượng, tiêu chí và thứ tự ưu tiên như trên.

- Việc xét chọn được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng, không để sót các đối tượng HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trưởng các viện, khoa, trường trực thuộc chịu trách nhiệm về danh sách HSSV của đơn vị mình. Nhà trường (Hội đồng chế độ chính sách HSSV) căn cứ vào đối tượng, chỉ tiêu, hoàn cảnh thực tế của HSSV để xét chọn và ra quyết định danh sách HSSV được thụ hưởng.

1.5. Hồ sơ xét cấp:

- Biên bản họp xét của Hội đồng kèm theo danh sách HSSV được đơn vị đề nghị. Danh sách HSSV được xếp theo thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn tại mục 1.2. gồm các cột: TT, họ và tên, ngày sinh, lớp, quê quán (tỉnh), hoàn cảnh, điện thoại liên hệ. 

- Tờ khai của HSSV (theo mẫu), có xác nhận của khoa, viện, trường trực thuộc.

Lưu ý: Các đơn vị (khoa, viện, trường trực thuộc) căn cứ hoàn cảnh để xét và sắp xếp danh sách HSSV theo thứ tự ưu tiên. Đối với những HSSV đã có hồ sơ (theo các đối tượng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hồ sơ HSSV khó khăn, HSSV thường trú ở xa…) lưu ở đơn vị phù hợp với các tiêu chí nêu trên, các đơn vị xác nhận danh sách, không để HSSV phải nạp thêm giấy tờ.

1.6. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian dự kiến: 19h00’ ngày 10/01/2020 (thứ Sáu, 16/12 năm Kỷ Hợi).  

- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

2. Chương trình “Thăm hỏi, tặng quà Tết cho đồng bào nghèo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2020”

2.1. Đối tượng tặng và quà tặng:

- Đối tượng tặng quà:

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết trực tiếp cho đồng bào nghèo các huyện miền núi của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và tại các huyện nơi có cơ sở đào tạo của Nhà trường, dự kiến gồm 15 xã tại 13 huyện, bao gồm: Mường Lát, Thạch Thành (Thanh Hóa); Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Nghi Lộc, TP. Vinh (Nghệ An); Nghi Xuân, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

- Quà tặng đối với mỗi điểm xã gồm: 20 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng), áo phông, mũ, ấn phẩm của Đại học Vinh và một số đồ quân trang, quân phục đã qua sử dụng (dành tặng đồng bào nghèo các huyện miền núi).

2.2. Cách thức tổ chức:

- Nhà trường liên hệ các địa phương qua Văn phòng Huyện ủy và tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến tặng quà Tết cho các đối tượng theo đề nghị của các địa phương.

- Hình thức cấp phát:

+ Tặng Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể xã: 3 cuốn lịch treo tường.

+ Nhà trường trực tiếp tặng 15 địa phương, mỗi địa phương 20 suất quà cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do UBND xã bình xét, mỗi suất quà gồm: 500.000 đồng, 01 áo phông in logo Trường Đại học Vinh; Tổng số tiền mặt trao quà là 150 triệu đồng.

+ Tặng đoàn viên thanh niên xã thông qua BCH Đoàn xã phần quà gồm: 50 áo phông, 50 mũ lưỡi trai in logo Trường Đại học Vinh;

+ Riêng các xã miền núi, mỗi xã còn được Nhà trường tặng thêm quần áo, ba lô, màn tuyn, chăn để trao cho người nghèo.

2.3. Dự kiến thành phần đoàn và thời gian tổ chức

- Các đoàn đi thăm hỏi tặng quà: 4 đoàn.

+ Đoàn 1: huyện Thạch Thành, huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa.

+ Đoàn 2: Huyện Nghi Lộc (xã Nghi Phong ), TP. Vinh (xã Nghi Ân), huyên Con Cuông, huyện Tương Dương, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An.

+ Đoàn 3: Thành phố Vinh (phường Trường Thi , phường Bến Thủy), huyện Quỳ Châu, huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An.

+ Đoàn 4: UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang, huyện Hương Khê, huyện Nghi Xuân (xã Xuân Trường) thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian: từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2010 (19-23/12 Kỷ Hợi).  

III. KINH PHÍ, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí tặng quà là tiền mặt dự kiến là: 350 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng cho chương trình ‘Tết ấm cho HSSV” và 150 triệu đồng cho chương trình “Thăm hỏi, tặng quà đồng bào nghèo”.

- Kinh phí tổ chức: Có dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Các cơ sở vật chất, hiện vật do Trường Đại học Vinh cung cấp.                                                     

2. Nguồn kinh phí

- Vận động cán bộ, viên chức đóng góp bằng ngày lương ủng hộ các hoạt động;

- Kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp;

- Trích từ Quỹ Hỗ trợ HSSV Trường Đại học Vinh;

- Trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Trường Đại học Vinh…